Správa majetku
Název:
Popis:
Kupní smlouva
Formulář k poskytnutí osobních údajů, jako podkladu pro sepsání kupní smlouvy
Název:
Popis:
Odpady
Formulář pro objednání kapacity soustřeďovacího prostředku na odpad
Název:
Popis:
Odpady
Formulář pro změnu v objednání kapacity soustřeďovacího prostředku na odpad
Název:
Popis:
Odpady - návod
Návod k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Název:
Popis:
Odpady pro podnikatele
Formulář žádosti o zapojení do systému na základě smlouvy pro právnické a podnikající fyzické osoby
Název:
Popis:
Pozemky
Formulář žádosti o prodej, pronájem a prodloužení pronájemní smlouvy, o zřízení věcného břemene - nemovitost
Název:
Popis:
Pozemky
Formulář na převedení nájemní smlouvy k nemovitosti na jinou osobu
Název:
Popis:
Prodej bytů
Přihláška ke koupi bytu
Název:
Popis:
Pronájem bytů
Pravidla hospodaření s nájemními byty a příhláška do výběru na přidělení městského bytu k nájmu
Název:
Popis:
Veřejná zeleň
Žádost o povolení k užívání veřejného prostranství (výkopové práce;umístění staveniště;jiné užívání veřejné zeleně)