Správa majetku
Název:
Popis:
Kácení
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Název:
Popis:
Kupní smlouva
Formulář k poskytnutí osobních údajů, jako podkladu pro sepsání kupní smlouvy
Název:
Popis:
Pozemky
Formulář na převedení nájemní smlouvy k nemovitosti na jinou osobu
Název:
Popis:
Pozemky
Formulář žádosti o prodej, pronájem a prodloužení pronájemní smlouvy, o zřízení věcného břemene - nemovitost
Název:
Popis:
Prodej bytů
Přihláška ke koupi bytu
Název:
Popis:
Pronájem bytů
Pravidla hospodaření s nájemnímy byty a příhláška do výběru na přidělení městského bytu k nájmu
Název:
Popis:
Včelstva
Oznámení chovatele včel o umístění trvalých nebo přechodných stanovišť včelstev
Název:
Popis:
Veřejná zeleň
Žádost o povolení k užívání veřejného prostranství (výkopové práce;umístění staveniště;jiné užívání veřejné zeleně)
Název:
Popis:
Žádost o závazné stanovisko
Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin z důvodu výstavby