Odbor sociálních věcí
Název:
Popis:
Dotace města
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Chodov
Název:
Popis:
Dotace města
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Název:
Popis:
Dotace města
Vyúčtování dotace z rozpočtu města Chodov
Název:
Popis:
Dům s pečovatelskou službou
Pravidla - Dům s pečovatelskou službou
Název:
Popis:
Dům s pečovatelskou službou
Žádost o přidělení bytu v domě s PS
Název:
Popis:
Dům s pečovatelskou službou
Příloha - Vyjádření ošetřujícícho lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
Název:
Popis:
Chodovský expres
Žádost o vystavení průkazu Chodovský expres
Název:
Popis:
Chodovský expres
Plná moc k zajištění průkazu Chodovský expres
Název:
Popis:
Chodovský expres
Pravidla přepravy a ceník Chodovského expresu
Název:
Popis:
Chodovský expres
Podmínky pro získání průkazu Chodovský expres a povinnosti vlastníka průkazu