Název:
Popis:
ODPADY
Prohlášení plátce poplatku - VLASTNÍK STAVBY URČENÉ K INDIVIDUÁLNÍ REKREACI, BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU, VE KTERÝCH NENÍ HLÁŠENA K POBYTU ŽÁDNÁ FYZICKÁ OSOBA
Název:
Popis:
ODPADY
Prohlášení plátce poplatku - JEDNOTLIVEC
Název:
Popis:
SPORT
Nominace na nejlepší sportovce města Chodov
Název:
Popis:
VOLBY
Žádost o vydání voličského průkazu - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - říjen 2021
Název:
Popis:
103. Matrika
MANŽELSTVÍ - Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve
Název:
Popis:
104. Matrika
MANŽELSTVÍ - Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
Název:
Popis:
105. Matrika
PŘÍJMENÍ po rozvodu manželství - oznámení
Název:
Popis:
106. Matrika
MATRIČNÍ DOKLAD - Žádost o vydání matričního dokladu
Název:
Popis:
107. Matrika
SBÍRKA LISTIN - Žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin
Název:
Popis:
110. Matrika
Vítání nově narozených dětí
Název:
Popis:
201. Evidence psů
Přihlášení psa k místnímu poplatku
Název:
Popis:
202. Evidence psů
Odhlášení psa z místního poplatku
Název:
Popis:
203. Evidence psů
Žádost o vrácení poplatku
Název:
Popis:
204. Evidence psů
Žádost o převod poplatku
Název:
Popis:
300. Evidence obyvatel
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Název:
Popis:
401. Dotace
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Chodov (účinné od 24.9.2021). Povinností každého žadatele je seznámit se s těmito zásadami.
Název:
Popis:
402. Dotace
Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2022 + formulář žádosti - termín pro podání: 15.11.2021-6.12.2021
Název:
Popis:
403. Dotace
Dotační program Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2022 + formulář žádosti - termín pro podání: 15.11.2021-6.12.2021
Název:
Popis:
404. Dotace
Individuální dotace
Název:
Popis:
405. Vyúčtování dotace
Vyúčtování dotace pravidelná zájmová a sportovní činnost
Název:
Popis:
406. Vyúčtování dotace
Vyúčtování dotace na akce - SPORT, KULTURA
Název:
Popis:
407. Vyúčtování dotace
Vyúčtování INDIVIDUÁLNÍ dotace
Název:
Popis:
500. Hudební produkce
Formulář oznámení o vzniku poplatkové povinnosti při konání veřejné hudební produkce
Název:
Popis:
600. Poplatek z pobytu
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu
Název:
Popis:
700. Přestupky
REFORMA PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA OD 1. 7. 2017
Název:
Popis:
701. Přestupky
Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku
Název:
Popis:
800. Přidělování č.p.
Žádost o přidělení čísla popisného - čísla evidenčního
Název:
Popis:
900. Shromáždění
Oznámení o konání shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů