Elektronická úřední deska
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
18.1. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
4.2. 2019
Popis:
Výjezd vozidel stavby Revitalizace lesoparku
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
18.1. 2019
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
4.2. 2019
Popis:
pronájem vývěsní skříňky č. 2 na ppč. 2075/1, k.ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov -OSM
Název:
Vyhláška - určení data úmrtí
Datum vyvěšení:
17.1. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
18.2. 2019
Popis:
určení data úmrtí - Leopold Vlk
Zdroj:
Okresní soud Sokolov
Název:
Seznam plánovaných odstávek ČEZ
Datum vyvěšení:
15.1. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
5.2. 2019
Popis:
Seznam plánovaných odstávek ČEZ od 15.1.2019
Zdroj:
ČEZ Distribuce, a.s.
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
10.1. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
27.1. 2019
Popis:
přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy místní úprava provozu na pozemních komunikací
Datum vyvěšení:
8.1. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
25.1. 2019
Popis:
Chodov, ul. Jiráskova - vyhrazené ZTP parkování
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Oznámení zahájení společného řízení
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
24.1. 2019
Popis:
Chodov, ulice Čs. odbojářů- parkoviště u č.p. 1007
Zdroj:
Městský úřad Sokolov
Název:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočet Mikroregion Sokolov východ na rok 2019
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
odkaz na webové stránky
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Rozpočtové opatření č. 60 roku 2018
Datum vyvěšení:
4.1. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.1. 2019
Popis:
Rozpočtové opatření č. 60 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Ztráty a nálezy - oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Datum vyvěšení:
28.12. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
16.3. 2019
Popis:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV
Název:
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Datum vyvěšení:
21.12. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
31.1. 2019
Popis:
Elektronická dražba nemovitých věcí dne 30.1.2019 (OŠKV/16049/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Cheb
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
Datum vyvěšení:
20.12. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Datum vyvěšení:
19.12. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
6.2. 2019
Popis:
Dražební vyhláška dne 5.2.2019
Zdroj:
Exekutorský úřad Praha 1
Název:
Dražební vyhláška - dobrovolná dražba ve věci likvidace dědictví
Datum vyvěšení:
18.12. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
24.1. 2019
Popis:
elektronická dražba dne 24.1.2019
Zdroj:
Exekutorský úřad Praha 7
Název:
Výběrové řízení na obsazení prac. místa sociální pracovník/pracovnice MěÚ Chodov
Datum vyvěšení:
11.12. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.2. 2019
Popis:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.12. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Datum vyvěšení:
28.11. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
28.11. 2021
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
12.10. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2019
Datum vyvěšení:
10.10. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.1. 2019
Popis:
Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2019
Zdroj:
Rada města
Název:
Dotační program Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019
Datum vyvěšení:
10.10. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.1. 2019
Popis:
Dotační program Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019
Zdroj:
Rada města
Název:
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí za rok 2017
Datum vyvěšení:
24.7. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.7. 2019
Popis:
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí Mikroregion Sokolov-východ za rok 2017
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.3. 2021
Popis:
Dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence pro rok 2018
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
7.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
8.3. 2021
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018.
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Datum vyvěšení:
2.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
3.11. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR