Elektronická úřední deska
Název:
Pronájem bytové jednotky
Datum vyvěšení:
15.11. 2018
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
29.11. 2018
Popis:
Pronájem bytové jednotky - Chodov, Lipová 646/16
Zdroj:
Bytservis Chodov s.r.o.
Název:
Rozpočtové opatření č. 7
Datum vyvěšení:
14.11. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtové opatření č.7
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtové opatření č. 52 roku 2018
Datum vyvěšení:
14.11. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtové opatření č. 52 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Návrh rozpočtu
Datum vyvěšení:
13.11. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Zasedání Zastupitelstva města Chodova
Datum vyvěšení:
9.11. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
20.11. 2018
Popis:
Zasedání Zastupitelstva města Chodova dne 19. 11. 2018 od 16.00 hod.
Zdroj:
KST
Název:
Nařízení města Chodov č. 2/2018
Datum vyvěšení:
9.11. 2018
Typ:
Obecně závazná vyhláška
Datum stažení:
26.11. 2018
Popis:
Nařízení města Chodov č. 2/2018, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel a vraků (účinnost od 1.1.2019)
Zdroj:
Rada města
Název:
Úplné znění Územního plánu Chodov po 5. změně.
Datum vyvěšení:
7.11. 2018
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
24.11. 2018
Popis:
Úplné znění Územního plánu Chodov po 5. změně.
Zdroj:
KTA
Název:
Rozpočtové opatření č.6
Datum vyvěšení:
7.11. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtové opatření č.6
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Přehled plánovaných odstávek na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce
Datum vyvěšení:
5.11. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
24.11. 2018
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
ČEZ Distribuce, a.s.
Název:
Ztráty a nálezy
Datum vyvěšení:
1.11. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
16.3. 2019
Popis:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
26.10. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
29.11. 2018
Popis:
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých (OŠKV/13647/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Cheb
Název:
Rozpočtová opatření č. 49 - 51 roku 2018
Datum vyvěšení:
25.10. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření č. 49 až 51 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
16.10. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
23.11. 2018
Popis:
Usnesení o nařízení elektronické dražby dne 22.11.2018 (OŠKV/13161/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Brno-město
Název:
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
12.10. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Výběrové řízení
Datum vyvěšení:
12.10. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.12. 2018
Popis:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice
Zdroj:
MěÚ Chodov - tajemnice
Název:
Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2019
Datum vyvěšení:
10.10. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.1. 2019
Popis:
Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2019
Zdroj:
Rada města
Název:
Dotační program Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019
Datum vyvěšení:
10.10. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.1. 2019
Popis:
Dotační program Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019
Zdroj:
Rada města
Název:
Rozpočtová opatření č. 41 - 48 roku 2018
Datum vyvěšení:
26.9. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření č. 41 - 48 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření
Datum vyvěšení:
29.8. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtové opatření č. 5
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 34 - 40 roku 2018
Datum vyvěšení:
17.8. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření č. 34 - 40 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 31 - 33 roku 2018
Datum vyvěšení:
30.7. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření č. 31 - 33 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí za rok 2017
Datum vyvěšení:
24.7. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.7. 2019
Popis:
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí Mikroregion Sokolov-východ za rok 2017
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtové opatření č. 4
Datum vyvěšení:
16.7. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtové opatření č. 4
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 23 - 30 roku 2018
Datum vyvěšení:
4.7. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření č. 23 - 30 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 20 - 22 roku 2018
Datum vyvěšení:
12.6. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření č. 20 až 22 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 3
Datum vyvěšení:
17.5. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtové opatření č. 3
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 17 - 19 roku 2018
Datum vyvěšení:
11.5. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření č. 17 - 19 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočtové opatření
Datum vyvěšení:
20.4. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtové opatření č.2
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 5 - 16 roku 2018
Datum vyvěšení:
18.4. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření č. 5 - 16 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozboru hospodaření Města Chodova za rok 2017
Datum vyvěšení:
11.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
rozbor hospodaření, účetní závěrka, závěrečný účet, zpráva o inventarizaci a finanční vypořádání Města Chodova za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
28.3. 2018
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
16.12. 2018
Popis:
Oznámení o prováděných zeměměřičských prací v základním bodovém poli na území města
Zdroj:
Zeměměřičský úřad Praha 8
Název:
Rozpočtová opatření 3 a 4 roku 2018
Datum vyvěšení:
20.3. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření 3 a 4 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtové opatření č.1
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.3. 2021
Popis:
Dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence pro rok 2018
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
7.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
8.3. 2021
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018.
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Rozpočtová opatření 1 a 2 roku 2018
Datum vyvěšení:
6.2. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření 1 a 2 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočet 2018 svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ
Datum vyvěšení:
4.1. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Miroregion Sokolov - východ
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018
Datum vyvěšení:
20.12. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Schválený rozpočet 2018, komentář, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Datum vyvěšení:
2.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
3.11. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohosp. sdružení obcí západních Čech
Datum vyvěšení:
1.9. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohosp. sdružení obcí západních Čech
Zdroj:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Název:
Aktualizovaný seznam
Datum vyvěšení:
8.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Aktualizovaný seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
11.10. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam 2
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Aktualizovaný seznam - výzva
Datum vyvěšení:
14.10. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR
Název:
Seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
9.4. 2014
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových