Elektronická úřední deska
Název:
Plánované odstávky ČEZ
Datum vyvěšení:
23.5. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
11.6. 2022
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
ČEZ Distribuce
Název:
Zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Datum vyvěšení:
20.5. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.5. 2022
Popis:
19.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 30.5.2022 od 16:00 hodin v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Zdroj:
Karlovarský kraj
Název:
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení:
19.5. 2022
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
5.6. 2022
Popis:
Uzavření parkoviště u ZUŠ - kulturní akce ZUŠ Open.
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
Rozpočtové opatření 2/2022 - Mikroregion Sokolov - východ
Datum vyvěšení:
17.5. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.7. 2022
Popis:
Rozpočtové opatření 2/2022 - Mikroregion Sokolov - východ
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
17.5. 2022
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
3.6. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy - zateplení objektu č. p. 265
Zdroj:
Městský úřad Sokolov
Název:
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení
Datum vyvěšení:
16.5. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
4.6. 2022
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Název:
Oznámení o vydání Změny č. 8 Územního plánu Chodov formou opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
16.5. 2022
Typ:
Opatření obecné povahy
Datum stažení:
31.5. 2022
Popis:
Oznámení o vydání Změny č. 8 Územního plánu Chodov formou opatření obecné povahy, a zveřejnění úplného znění Územního plánu Chodov
Zdroj:
KTA
Název:
Rozhodnutí Vintířov (SO), DTS SO_0289, rekonstrukce
Datum vyvěšení:
13.5. 2022
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
30.5. 2022
Popis:
Územní rozhodnutí o povolení stavby NN na p.p.č. 1220/2,1266, 1269/1, vše v katastrálním území Dolní Chodov, obec Chodov.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OSU
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
13.5. 2022
Typ:
Pacht nemovitosti
Datum stažení:
30.5. 2022
Popis:
pacht části ppč. 1011/1 k.ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Datum vyvěšení:
12.5. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
29.5. 2022
Popis:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV- Ztráty a nálezy
Název:
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení:
12.5. 2022
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
29.5. 2022
Popis:
Uložení kabelu NN.
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Rozpočtové opatření č. 27 roku 2022
Datum vyvěšení:
9.5. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtové opatření č. 27 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 26 roku 2022
Datum vyvěšení:
29.4. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtové opatření č. 26 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
28.4. 2022
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
16.6. 2022
Popis:
Elektronická dražba dne 15.6.2022 v 10:00 hodin.
Zdroj:
Exekutorský úřad Praha 7
Název:
Rozpočtové opatření 1/2022 - Mikrokregion Sokolov - Východ
Datum vyvěšení:
27.4. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2022
Popis:
Rozpočtové opatření 1/2022 - navýšení vyčerpaných nákladů
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
26.4. 2022
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
27.5. 2022
Popis:
Daň z nemovitých věcí na rok 2022.
Zdroj:
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
21.4. 2022
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
23.6. 2022
Popis:
Dražba nemovitých věcí , která se koná dne 22.6.2022 v 9:30 v sídle Exekutorského úřadu Klatovy.
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Rozpočtová opatření č. 24 a 25 roku 2022
Datum vyvěšení:
13.4. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 24 a 25 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 16 - 23 roku 2022
Datum vyvěšení:
12.4. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 16 - 23 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Oznámení o zveřejnění rozboru hospodaření Města Chodova za rok 2021
Datum vyvěšení:
11.4. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Oznámení o zveřejnění rozboru hospodaření Města Chodova za rok 2021
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 15 roku 2022
Datum vyvěšení:
31.3. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtové opatření č. 15 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 13 a 14 roku 2022
Datum vyvěšení:
16.3. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 13 a 14 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Datum vyvěšení:
14.3. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2024
Popis:
Nedostatečně identifikovaný tzv. neznámý vlastník
Zdroj:
Úřad pro zatupování státu ve věcech majetkových ,odloučené pracoviště Karlovy Vary
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
11.3. 2022
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
11.3. 2025
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Rozpočtová opatření č. 9 - 12 roku 2022
Datum vyvěšení:
3.3. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 9 - 12 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
2.3. 2022
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.3. 2025
Popis:
Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
2.3. 2022
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.3. 2025
Popis:
Individuální dotace z rozpočtu Města Chodov - BVC
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
2.3. 2022
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.3. 2025
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
18.2. 2022
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
7.6. 2022
Popis:
Pozemek pro výstavbu rodinných domů - ppč. 2655/21 v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
17.2. 2022
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě od 1.1.2021 do 31.12.2021
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Odkaz na vyvěšené dokumenty Mikroregion Sokolov - východ
Datum vyvěšení:
9.2. 2022
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
 http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty 
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Vyhlášení popisu věci
Datum vyvěšení:
9.2. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
7.8. 2022
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Policie ČR územní odbor Sokolov 2. oddělení obecné kriminality
Název:
Rozpočtová opatření č. 4 - 8 roku 2022
Datum vyvěšení:
7.2. 2022
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 4 - 8 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Mikroregion Sokolov - východ : Rozpočtového opatření 6
Datum vyvěšení:
31.1. 2022
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 1 - 3 roku 2022
Datum vyvěšení:
19.1. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 1 - 3 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Schválený rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024
Datum vyvěšení:
6.1. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024 svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Dodatek č.14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
5.1. 2022
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022
Datum vyvěšení:
9.12. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 včetně komentáře a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Usnesení o pozůstalosti
Datum vyvěšení:
1.12. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.6. 2022
Popis:
Usnesení 35 D 735/2015 - 229 po Heleně Kováčové.
Zdroj:
JUDr. Ivana Demutová notářka v Žatci
Název:
Usnesení o pozůstalosti
Datum vyvěšení:
1.12. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.6. 2022
Popis:
Usnesení 35 D 735/2015 - 228 po Heleně Kováčové.
Zdroj:
JUDr. Ivana Demutová notářka v Žatci
Název:
Dodatek č.13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
29.11. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Dodatek č.12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
7.10. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
14.9. 2021
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství
Název:
Dodatek č.11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
30.6. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Dodatek č.10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
27.5. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
19.4. 2021
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
20.4. 2024
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2021.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
14.4. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
12.3. 2021
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
12.3. 2024
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
17.2. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě od 1.1.2020 do 31.12.2020
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
16.2. 2021
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2023
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Dodatek č.8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
27.1. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
4.11. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
15.10. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.5. 2020
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.5. 2023
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2020.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
4.5. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
7.4. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.4. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě od 1.1.2019 do 31.12.2019
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.4 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
26.9. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace"
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
30.8. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
1.4. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.12. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
12.10. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov