Elektronická úřední deska
Název:
Rozpočtové opatření č. 2 Mikroregion Sokolov-východ
Datum vyvěšení:
20.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtové opatření č. 2
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Datum vyvěšení:
17.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.11. 2019
Popis:
Revize katastru nemovitostí v katastrálním území Stará Chodovská od 22.5.2019 do 29.11.2019.
Zdroj:
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov
Název:
Oznámení o zahájení územního řízení optická síť Chodov
Datum vyvěšení:
16.5. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
2.6. 2019
Popis:
Zokruhování optické sítě Chodov (ul. U Porcelánky, Nádražní, Krátká)
Zdroj:
MěÚ Chodov - OSU
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
16.5. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
2.6. 2019
Popis:
Uložení nové přípojky sítě CETIN
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
16.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
22.6. 2019
Popis:
Dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku dne 21.6.2019 v 8:00 hod.
Zdroj:
Exekutorský úřad Přerov
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
15.5. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
1.6. 2019
Popis:
Rekonstrukce mostu CHD-M09
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
14.5. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.5. 2019
Popis:
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích uložení kanalizační přípojky
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
13.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
13.6. 2019
Popis:
Dražební vyhláška dne 12.6.2019 v 9.30 hod
Zdroj:
Exekutorský úřad Sokolov
Název:
Ztráty a nálezy-oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Datum vyvěšení:
10.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
27.6. 2019
Popis:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV
Název:
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
Datum vyvěšení:
10.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
21.6. 2019
Popis:
Elektronická dražba dne 20.6.2019 ve 13:00 hodin
Zdroj:
Exekutorský úřad Brno-město
Název:
Seznam plánovaných odstávek ČEZ
Datum vyvěšení:
10.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.5. 2019
Popis:
Seznam plánovaných odstávek
Zdroj:
ČEZ Distribuce, a.s.
Název:
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ
Datum vyvěšení:
9.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
26.5. 2019
Popis:
Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Datum vyvěšení:
7.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
27.5. 2019
Popis:
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Zdroj:
MěÚ Chodov OŠKV
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
7.5. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
24.5. 2019
Popis:
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích z důvodu uložení vodovodní přípojky
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2018
Datum vyvěšení:
2.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
8.6. 2019
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
26.4. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
28.5. 2019
Popis:
Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Zdroj:
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Název:
Výzva k odstranění autovraku
Datum vyvěšení:
15.4. 2019
Typ:
Výzva
Datum stažení:
16.6. 2019
Popis:
Odstavené vozidlo Mitsubishi stříbrné barvy, bez registrační značky v ul. Nádražní. Vykazuje znaky vraku.
Zdroj:
Městská policie Chodov
Název:
Rozpočtové opatření č. 19 roku 2019
Datum vyvěšení:
12.4. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2020
Popis:
Rozpočtové opatření č. 19 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 13 až 18 roku 2019
Datum vyvěšení:
10.4. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2020
Popis:
Rozpočtová opatření č. 13 až 18 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
Datum vyvěšení:
10.4. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
29.5. 2019
Popis:
Elektronická dražba dne 28.5.2019
Zdroj:
Exekutorský úřad Plzeň-město
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
8.4. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
23.5. 2019
Popis:
Elektronická dražba dne 22.5.2019
Zdroj:
Exekutorský úřad Sokolov
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozboru hospodaření Města Chodova za rok 2018
Datum vyvěšení:
5.4. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2020
Popis:
Rozbor hospodaření, účetní závěrka, závěrečný účet, zpráva o inventarizaci a finanční vypořádání Města Chodova za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
3.4. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Rozpočtové opatření č. 1 Mikroregion Sokolov-východ
Datum vyvěšení:
2.4. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtové opatření č.1
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
1.4. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočtová opatření č. 11 a 12 roku 2019
Datum vyvěšení:
29.3. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtová opatření č. 11 a 12 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření 7 až 10 roku 2019
Datum vyvěšení:
20.3. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtová opatření 7 a 10 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
19.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
20.3. 2022
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Hospodaření Mikroregionu Sokolov-východ za rok 2018
Datum vyvěšení:
12.3. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Úplné znění viz. příloha
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2022
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Rozpočtová opatření 5 a 6 roku 2019
Datum vyvěšení:
27.2. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtová opatření 5 a 6 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočtová opatření 1 až 4 roku 2019
Datum vyvěšení:
11.2. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtová opatření 1 až 4 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Úplné znění rozpočtových změn Mikroregion Sokolov východ
Datum vyvěšení:
30.1. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
odkaz na webové stránky
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočet Mikroregion Sokolov východ na rok 2019
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
odkaz na webové stránky
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
Datum vyvěšení:
20.12. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.12. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Datum vyvěšení:
28.11. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
28.11. 2021
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
12.10. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí za rok 2017
Datum vyvěšení:
24.7. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.7. 2019
Popis:
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí Mikroregion Sokolov-východ za rok 2017
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.3. 2021
Popis:
Dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence pro rok 2018
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
7.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
8.3. 2021
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018.
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Datum vyvěšení:
2.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
3.11. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR