Elektronická úřední deska
Název:
Upozornění odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Datum vyvěšení:
18.9. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
16.11. 2019
Popis:
Upozornění odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zdroj:
ČEZ Distribuce, a. s.
Název:
Opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
18.9. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
5.10. 2019
Popis:
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (OŠKV/11035/2019)
Zdroj:
Městský úřad Sokolov
Název:
Oznámení neznámým účastníkům
Datum vyvěšení:
16.9. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
3.10. 2019
Popis:
Komunikace a veřejné osvětlení, Loučky
Zdroj:
MěÚ Chodov, odbor stavební úřad
Název:
Mikroregion Sokolov - východ, pozvánka na zasedání rady svazku dne 26.09.2019 v 9.00 hod
Datum vyvěšení:
16.9. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
27.9. 2019
Popis:
Mikroregion Sokolov - východ, pozvánka na zasedání rady svazku dne 26.09.2019 v 9.00 hod, Místo konání Multifunkční centrum II Březová
Zdroj:
Karlovarský kraj, Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Program 18. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.9.2019 od 9:00 hod.
Datum vyvěšení:
16.9. 2019
Typ:
Konání zastupitelstva
Datum stažení:
24.9. 2019
Popis:
Program 18. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.9.2019 od 9:00 hod.
Zdroj:
Karlovarský kraj
Název:
Rozpočtová opatření č. 40 až 48 roku 2019
Datum vyvěšení:
16.9. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2020
Popis:
Rozpočtová opatření č. 40 až 48 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
OZV č. 2/2019, kterou se mění OZV č. 3/2018, o místních poplatcích
Datum vyvěšení:
13.9. 2019
Typ:
Obecně závazná vyhláška
Datum stažení:
30.9. 2019
Popis:
mění OZV č. 3/2018, o místních poplatcích (účinnost od 1. 10. 2019)
Zdroj:
Zastupitelstvo města Chodov
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
13.9. 2019
Typ:
Pacht nemovitosti
Datum stažení:
30.9. 2019
Popis:
část ppč. 1111/1 v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Vyhlášení popisu věcí
Datum vyvěšení:
12.9. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
12.3. 2020
Popis:
Vyhlášení popisu věci
Zdroj:
Policie ČR Sokolov oddělení obecné kriminality
Název:
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí Lomnice
Datum vyvěšení:
10.9. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
27.9. 2019
Popis:
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a Obcí Lomnice - projednávání přestupků v letech 2020-2022 - právní moc 5. 9. 2019
Zdroj:
Rada města
Název:
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí Vintířov
Datum vyvěšení:
10.9. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
27.9. 2019
Popis:
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a Obcí Vintířov - projednávání přestupků v letech 2020-2022 - právní moc 5. 9. 2019
Zdroj:
Rada města
Název:
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy s obcí Vřesová
Datum vyvěšení:
10.9. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
27.9. 2019
Popis:
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Chodov a Obcí Vřesová - projednávání přestupků v letech 2020-2022 - právní moc 5. 9. 2019
Zdroj:
Rada města
Název:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Datum vyvěšení:
9.9. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
14.10. 2019
Popis:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV- Ztráty a nálezy
Název:
Pronájem bytové jednotky
Datum vyvěšení:
4.9. 2019
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
23.9. 2019
Popis:
Pronájem bytové jednotky - Chodov, Železný dvůr 1088/18
Zdroj:
Bytservis Chodov s.r.o.
Název:
Výběrové řízení
Datum vyvěšení:
2.9. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.10. 2019
Popis:
Výběrové řízení na pozici referent odboru stavební úřad
Zdroj:
Odbor kancelář tajemnice úřadu
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
30.8. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
21.8. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
27.9. 2019
Popis:
Elektronická dražba dne 27.9.2019 v 10:30 hodin.
Zdroj:
Exekutorský úřad Chomutov
Název:
Rozpočtová opatření č. 38 a 39 roku 2019
Datum vyvěšení:
15.8. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2020
Popis:
Rozpočtová opatření č. 38 a 39 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 3 Mikroregion Sokolov-východ
Datum vyvěšení:
5.8. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtové opatření č. 3
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 34 až 37 roku 2019
Datum vyvěšení:
18.7. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2020
Popis:
Rozpočtová opatření č. 34 až 37 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Závěrečný účet Mikroregionu Sokolov - východ za rok 2018
Datum vyvěšení:
27.6. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2020
Popis:
Závěrečný účet 2018
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 28 až 33 roku 2019
Datum vyvěšení:
21.6. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2020
Popis:
Rozpočtová opatření č. 28 až 33 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 20 až 27 roku 2019
Datum vyvěšení:
30.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2020
Popis:
Rozpočtová opatření č. 20 až 27 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 2 Mikroregion Sokolov-východ
Datum vyvěšení:
20.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtové opatření č. 2
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Datum vyvěšení:
17.5. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.11. 2019
Popis:
Revize katastru nemovitostí v katastrálním území Stará Chodovská od 22.5.2019 do 29.11.2019.
Zdroj:
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov
Název:
Rozpočtové opatření č. 19 roku 2019
Datum vyvěšení:
12.4. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2020
Popis:
Rozpočtové opatření č. 19 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 13 až 18 roku 2019
Datum vyvěšení:
10.4. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2020
Popis:
Rozpočtová opatření č. 13 až 18 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozboru hospodaření Města Chodova za rok 2018
Datum vyvěšení:
5.4. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2020
Popis:
Rozbor hospodaření, účetní závěrka, závěrečný účet, zpráva o inventarizaci a finanční vypořádání Města Chodova za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
3.4. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Rozpočtové opatření č. 1 Mikroregion Sokolov-východ
Datum vyvěšení:
2.4. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtové opatření č.1
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
1.4. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočtová opatření č. 11 a 12 roku 2019
Datum vyvěšení:
29.3. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtová opatření č. 11 a 12 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření 7 až 10 roku 2019
Datum vyvěšení:
20.3. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtová opatření 7 a 10 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
19.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
20.3. 2022
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Hospodaření Mikroregionu Sokolov-východ za rok 2018
Datum vyvěšení:
12.3. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Úplné znění viz. příloha
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2022
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Rozpočtová opatření 5 a 6 roku 2019
Datum vyvěšení:
27.2. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtová opatření 5 a 6 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočtová opatření 1 až 4 roku 2019
Datum vyvěšení:
11.2. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtová opatření 1 až 4 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Úplné znění rozpočtových změn Mikroregion Sokolov východ
Datum vyvěšení:
30.1. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
odkaz na webové stránky
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočet Mikroregion Sokolov východ na rok 2019
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
odkaz na webové stránky
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
Datum vyvěšení:
20.12. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.12. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Datum vyvěšení:
28.11. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
28.11. 2021
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
12.10. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.3. 2021
Popis:
Dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence pro rok 2018
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
7.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
8.3. 2021
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018.
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Datum vyvěšení:
2.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
3.11. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR