Elektronická úřední deska
Název:
Výběrové řízení
Datum vyvěšení:
26.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
20.3. 2021
Popis:
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník oddělení ekonomiky - rozpočtář
Zdroj:
KTA
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Datum vyvěšení:
26.2. 2021
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
15.3. 2021
Popis:
Zřízení kontrolních stanovišť k provádění kontrol z důvodů uzavření okresu Sokolov.
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
25.2. 2021
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
14.3. 2021
Popis:
Vyznačení parkovacích stání pro očkovací centrum COVID-19.
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Datum vyvěšení:
24.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
12.5. 2021
Popis:
Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Zdroj:
Český statistický úřad
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
23.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření - vystavení certifikátu
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
23.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření izolace a karanténa s účinností od 1.3.2021.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
23.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření s účinností od 25.2.2021 do odvolání nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
22.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
22.2. 2021
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
11.3. 2021
Popis:
pronájem části ppč. 1335 v k.ú. Dolní Chodov, pacht části ppč. 308 v k.ú. Stará Chodovská
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
17.2. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě od 1.1.2020 do 31.12.2020
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Informace Finančního úřadu pro Karlovarský kraj
Datum vyvěšení:
17.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.4. 2021
Popis:
Informace Finančního úřadu pro Karlovarský kraj - daň z nemovitých věcí.
Zdroj:
Finanční úřad
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
16.2. 2021
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2023
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Sbírka zákonů - částka 29
Datum vyvěšení:
16.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Sbírka zákonů - částka 29
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření- kritická infrastruktura
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření- orgány veřejné moci
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření- maloobchod
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření- nouzový stav
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření- vycházky
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření- omezení okresů
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření- volný pohyb
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření- věznice
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření- sociální dávky
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření - datové schránky
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření-krematoria
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření-určené školy
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Lékařské porvrzení o prodělání onemocnění COVID -19
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření - změna mimořádných opatření - antigenní testování ze dne 20.11.2020, s účinností ode dne 15.02.2021
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Ochranné opatření
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Ochranné opatření omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 15.02.2021 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sbírka zákonů - částka 9
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Sbírka zákonů - částka 9 o přijetí krizového opatření
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Změna ochranného opatření
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Změna ochranného opatření v souvislosti s mezinárodní dopravou tranzitující do Německa s účinností od 14.02.2021
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření- školy
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření-lékařské prohlídky
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření- změna zaměstnavatele
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření- zákaz návštěv
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
19.3. 2021
Popis:
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zdroj:
MěÚ Sokolov - odbor dopravy
Název:
Ochranné opatření
Datum vyvěšení:
4.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5.2.2021 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Ochranné opatření
Datum vyvěšení:
2.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5.2.2021 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Datum vyvěšení:
2.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
22.3. 2021
Popis:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV- Ztráty a nálezy
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
1.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření - antigenní testování obyvatel s účinností od 01.02.2021
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Dodatek č.8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
27.1. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočtové opatření č. 1 roku 2021
Datum vyvěšení:
25.1. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2022
Popis:
Rozpočtové opatření č. 1 roku 2021
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
8.1. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Mimořádné opatření - změna k antigennímu testování obyvatel s platností do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Ochranné opatření
Datum vyvěšení:
5.1. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 05.01.2021 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Ochranné opatření
Datum vyvěšení:
30.12. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.4. 2021
Popis:
ochranné opatření lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 01.01.2021 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Rozhodnutí
Datum vyvěšení:
30.12. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.4. 2021
Popis:
Rozhodnutí o dočasném povolení léčivého přípravku s účinností do 31.03.2021
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Schválený rozpočet Mikroregionu Sokolov - východ na r. 2021 a střednědobý výhled 2022 a 2023
Datum vyvěšení:
18.12. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
20.12. 2021
Popis:
Úplné znění schváleného rozpočtu Mikroregionu Sokolov - východ na rok 2021 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Sbírka zákonů - částka 231
Datum vyvěšení:
17.12. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Sbírka zákonů - částka 231
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021
Datum vyvěšení:
11.12. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2022
Popis:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 včetně komentáře a střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Ochranné opatření
Datum vyvěšení:
1.12. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Ochranné opatření - omezení - překročení státní hranice ČR s účinností od 3.12.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
1.12. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Mimořádné opatření- nošení ochranných prostředků s účinností od 3.12.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Oprava stávající trafostanice
Datum vyvěšení:
19.11. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.7. 2021
Popis:
Stavba, která řeší opravu stávající trafostanice SO 0310 v termínu listopad 2020 - červen 2021
Zdroj:
OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň
Název:
Upozornění - odpadové jímky
Datum vyvěšení:
16.11. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních prostřednictvím odpadních jímek, zpřísnění kontrol technického stavu žump od r. 2021
Zdroj:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Název:
Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
4.11. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
4.11. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Mimořádné opatření pro poskytovatele zdravotních služeb s účinností ode dne 4.11.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
4.11. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Mimořádné opatření pro poskytovatele sociálních služeb s účinností ode dne 4.11.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sbírka zákonů - částka 182
Datum vyvěšení:
3.11. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Sbírka zákonů - částka 182
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
27.10. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Mimořádné opatření s účinností od 28.10.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
27.10. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Mimořádné opatření s účinností od 28.10.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Dodatek č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
15.10. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
5.10. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
25.9. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
1.3. 2021
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Nařízení Krajské hygienické stanice v Karlových Varech č. 2/2020 ze dne 18.09.2020
Datum vyvěšení:
21.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Mimořádné opatření při epidemii na území okresu Cheb s účinností ode dne 21.09.2020
Zdroj:
Krajská hygienická stanice v Karlových Varech
Název:
Ochranné opatření s účinností od 21.09.2020
Datum vyvěšení:
21.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Ochranné opatření s účinností od 21.09.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
18.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
17.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Mimořádné opatření od 18.9.2020 od 18:00 hod.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
9.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Mimořádné opatření platné od 10.9.2020 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznáný vlastník)
Datum vyvěšení:
2.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2024
Popis:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznáný vlastník) §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1.8.2020
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- ÚP Plzeň- odbor odloučené pracoviště Karlovy Vary
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
2.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2021
Popis:
Provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 2.9.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Závěrečný účet Mikroregion Sokolov-východ
Datum vyvěšení:
9.7. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
9.7. 2021
Popis:
viz.příloha
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.5. 2020
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.5. 2023
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2020.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
4.5. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
7.4. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.4. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě od 1.1.2019 do 31.12.2019
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.4 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
26.9. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace"
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
30.8. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
1.4. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
19.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
20.3. 2022
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2022
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.12. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Datum vyvěšení:
28.11. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
28.11. 2021
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
12.10. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.3. 2021
Popis:
Dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence pro rok 2018
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
7.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
8.3. 2021
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018.
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov