Elektronická úřední deska
Název:
Rozpočtová opatření 7 až 10 roku 2019
Datum vyvěšení:
20.3. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtová opatření 7 a 10 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Informace k prodeji pozemku
Datum vyvěšení:
20.3. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
8.4. 2019
Popis:
Informace k prodeji ppč. 66/4 v k. ú. Stará Chodovská
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
19.3. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
5.4. 2019
Popis:
Zákaz zastavení silničních vozidel na parkovišti v ulici Staroměstská
Zdroj:
MěÚ Odbor stavební úřad - doprava
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
19.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
20.3. 2022
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
18.3. 2019
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
4.4. 2019
Popis:
část ppč. 1778/9 v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Datum vyvěšení:
18.3. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
13.4. 2019
Popis:
oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV
Název:
Rozbor hospodaření Města Chodova 2018
Datum vyvěšení:
18.3. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
5.4. 2019
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
15.3. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
16.4. 2019
Popis:
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích rekonstrukce parkoviště u Čs.odbojářů 1007
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
15.3. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
1.4. 2019
Popis:
Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel v rámci blokového čištění
Zdroj:
MěÚ Odbor stavební úřad - doprava
Název:
Pronájem bytové jednotky
Datum vyvěšení:
13.3. 2019
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
27.3. 2019
Popis:
Pronájem bytové jednotky - Chodov, Smetanova 732/46
Zdroj:
Bytservis Chodov s.r.o.
Název:
Seznam plánovaných odstávek ČEZ
Datum vyvěšení:
13.3. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
3.4. 2019
Popis:
Seznam plánovaných odstávek v období od 13.3.2019
Zdroj:
ČEZ Distribuce, a.s.
Název:
Hospodaření Mikroregionu Sokolov-východ za rok 2018
Datum vyvěšení:
12.3. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Úplné znění viz. příloha
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
11.3. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
28.3. 2019
Popis:
Výstavba tlakové splaškové kanalizace
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
7.3. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
24.3. 2019
Popis:
Kulturní akce Vavřinecká pouť 2019
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
7.3. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
24.3. 2019
Popis:
Kulturní akce: Pálení čarodějnic dne 25.4.2019
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení:
5.3. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
22.3. 2019
Popis:
Výstavba chodníku a veřejné osvětlení
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení:
5.3. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
22.3. 2019
Popis:
Stavba"Chodník a schodiště z parkoviště do sportovního areálu" od 25.3.2019 do 31.7.2019
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení:
5.3. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
22.3. 2019
Popis:
Rekonstrukce parkoviště v ul. ČSO č.p. 1007
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení:
4.3. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
21.3. 2019
Popis:
Blokové čištění 2019
Zdroj:
Městský úřad Sokolov odbor dopravy
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2022
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Rozpočtová opatření 5 a 6 roku 2019
Datum vyvěšení:
27.2. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtová opatření 5 a 6 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
Datum vyvěšení:
26.2. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
29.3. 2019
Popis:
Elektronická dražba dne 28.3.2019 ve 13:00 hod.
Zdroj:
Exekutorský úřad Brno-město
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočtová opatření 1 až 4 roku 2019
Datum vyvěšení:
11.2. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Rozpočtová opatření 1 až 4 roku 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
30.1. 2019
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
28.3. 2019
Popis:
Dražební vyhláška Lorenz
Zdroj:
Exekutorský úřad Sokolov
Název:
Úplné znění rozpočtových změn Mikroregion Sokolov východ
Datum vyvěšení:
30.1. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
odkaz na webové stránky
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Rozpočet Mikroregion Sokolov východ na rok 2019
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
odkaz na webové stránky
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
Datum vyvěšení:
20.12. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.12. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Datum vyvěšení:
28.11. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
28.11. 2021
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
12.10. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí za rok 2017
Datum vyvěšení:
24.7. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.7. 2019
Popis:
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí Mikroregion Sokolov-východ za rok 2017
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.3. 2021
Popis:
Dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence pro rok 2018
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
7.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
8.3. 2021
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018.
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Datum vyvěšení:
2.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
3.11. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2021
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR