Elektronická úřední deska
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
14.2. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
24.3. 2018
Popis:
Dražba movitých věcí dne 23. 3. 2018 v 10:00 hodin (OŠKV/2340/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Praha - východ
Název:
Program 10. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Datum vyvěšení:
13.2. 2018
Typ:
Konání zastupitelstva
Datum stažení:
23.2. 2018
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Název:
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Datum vyvěšení:
13.2. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
3.3. 2018
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
ČEZ Disktribuce, a. s.
Název:
Rozhodnutí
Datum vyvěšení:
12.2. 2018
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
1.3. 2018
Popis:
Závěr zjišťovacího řízení k záměru - Teplofikace Sokolov č. N19 - stavba II, III, VII
Zdroj:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Název:
Ztráty a nálezy
Datum vyvěšení:
12.2. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
3.3. 2018
Popis:
Ztráty a nálezy
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
12.2. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
4.5. 2018
Popis:
Dražba nemovité věci 3. 5. 2018 v 11:00 hodin (OŠKV/2194/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
9.2. 2018
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
26.2. 2018
Popis:
část ppč. 298/1 v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočtová opatření 1 a 2 roku 2018
Datum vyvěšení:
6.2. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření 1 a 2 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
1.2. 2018
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
18.2. 2018
Popis:
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (OŠKV/1846/2018)
Zdroj:
Městský úřad Sokolov
Název:
Exekuční příkaz
Datum vyvěšení:
1.2. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
18.2. 2018
Popis:
Exekuční příkaz k prodeji nemovité věci (OŠKV/1731/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Brno - město
Název:
Usnesení o konání odročeného dražebního jednání
Datum vyvěšení:
30.1. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
22.3. 2018
Popis:
Nové dražební jednání dne 21. 3. 2018 v 10:30 hodin (OŠKV/1698/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Jeseník
Název:
Usnesení
Datum vyvěšení:
29.1. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
1.3. 2018
Popis:
Dražba nemovité věci dne 28. 2. 2018 v 11:00 hodin (OŠKV/1608/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Plzeň - sever
Název:
Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení a krizovými opatřeními
Datum vyvěšení:
24.1. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
19.2. 2018
Popis:
Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení obce, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor životního prostředí,pracoviště krizového řízení
Název:
Usnesení
Datum vyvěšení:
23.1. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
22.3. 2018
Popis:
Dražba nemovitých věcí dne 21. 3. 2018 v 11:00 hodin (OŠKV/1271/2018)
Zdroj:
Elekutorský úřad Klatovy
Název:
Usnesení
Datum vyvěšení:
15.1. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
8.3. 2018
Popis:
Dražba dne 7. 3. 2018 ve 13:00 hodin (OŠKV/873/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Přerov
Název:
Rozpočet 2018 svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ
Datum vyvěšení:
4.1. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Miroregion Sokolov - východ
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018
Datum vyvěšení:
20.12. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Schválený rozpočet 2018, komentář, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Datum vyvěšení:
2.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
3.11. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Dotační program Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018
Datum vyvěšení:
11.10. 2017
Typ:
Výzva
Datum stažení:
28.2. 2018
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Název:
Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2018
Datum vyvěšení:
11.10. 2017
Typ:
Výzva
Datum stažení:
28.2. 2018
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Název:
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohosp. sdružení obcí západních Čech
Datum vyvěšení:
1.9. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohosp. sdružení obcí západních Čech
Zdroj:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Název:
Aktualizovaný seznam
Datum vyvěšení:
8.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Aktualizovaný seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
11.10. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam 2
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.5. 2019
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Datum vyvěšení:
9.11. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
9.11. 2018
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Aktualizovaný seznam - výzva
Datum vyvěšení:
14.10. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Dotace - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Datum vyvěšení:
6.10. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
7.10. 2018
Popis:
Dotace na částečnou úhradu nákladů přístavby denního stacionáře
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR
Název:
Seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
9.4. 2014
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových