Elektronická úřední deska
Název:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
25.9. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2020
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Seznam plánovaných odstávek v období od 25. 09. 2020
Datum vyvěšení:
25.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.10. 2020
Popis:
Seznam plánovaných odstávek v období od 25. 09. 2020
Zdroj:
ČEZ
Název:
Mimořádné opatření - omezení provozoven s účinností od 24.9.2020 do 07.10.2020
Datum vyvěšení:
24.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
8.10. 2020
Popis:
Mimořádné opatření - omezení provozoven s účinností od 24.9.2020 do 07.10.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádné opatření- zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24.9.2020 do 07.10.2020
Datum vyvěšení:
24.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
8.10. 2020
Popis:
Mimořádné opatření- zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24.9.2020 07.10.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení:
24.9. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
12.10. 2020
Popis:
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Nejdecká
Zdroj:
MěÚ Sokolov - odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření - místní úprava provozu
Datum vyvěšení:
23.9. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
26.10. 2020
Popis:
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření - místní úprava provozu
Zdroj:
MěÚ Sokolov - odbor dopravy
Název:
Elektronická dražba dne 20.10.2020 v 11:00 hod
Datum vyvěšení:
23.9. 2020
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
21.10. 2020
Popis:
Elektronická dražba dne 20.10.2020 v 11:00 hod
Zdroj:
Exekutorský úřad Brno - město
Název:
Tržní konzultace - Prodej městského pozemku za účelem výstavby
Datum vyvěšení:
22.9. 2020
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
3.11. 2020
Popis:
Město Chodov připravuje prodej městského pozemku parc.č. 2655/21 v k.ú. Dolní Chodov za účelem výstavby.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Oznámení o vydání Změny č. 7 Územního plánu Chodov formou opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
22.9. 2020
Typ:
Opatření obecné povahy
Datum stažení:
6.10. 2020
Popis:
Oznámení o vydání Změny č. 7 Územního plánu Chodov formou opatření obecné povahy, a zveřejnění úplného znění Územního plánu Chodov
Zdroj:
KTA
Název:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Datum vyvěšení:
21.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
29.11. 2020
Popis:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV- Ztráty a nálezy
Název:
Ochranné opatření s účinností od 21.09.2020
Datum vyvěšení:
21.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2020
Popis:
Ochranné opatření s účinností od 21.09.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
21.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2020
Popis:
Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy COVID-19
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Rozpočtová opatření č. 40 a 41 roku 2020
Datum vyvěšení:
21.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 40 a 41 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Nařízení Krajské hygienické stanice v Karlových Varech č. 2/2020 ze dne 18.09.2020
Datum vyvěšení:
21.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2020
Popis:
Mimořádné opatření při epidemii na území okresu Cheb s účinností ode dne 21.09.2020
Zdroj:
Krajská hygienická stanice v Karlových Varech
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
18.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2020
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
18.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2020
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Seznam plánovaných odstávek
Datum vyvěšení:
18.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
9.10. 2020
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
ČEZ Distribuce, a.s.
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
18.9. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
5.10. 2020
Popis:
Předláždění části náměstí
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
18.9. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
5.10. 2020
Popis:
Přesunutí vyhrazených parkovacích stání pro ZTP
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
VOLBY - Oznámení o době a místě konání voleb
Datum vyvěšení:
17.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
5.10. 2020
Popis:
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV
Název:
MÍSTNÍ REFERENDUM - Oznámení o době a místě konání místního referenda
Datum vyvěšení:
17.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
5.10. 2020
Popis:
Oznámení o době a místě konání místního referenda konaného ve dnech 2. a 3. října 2020
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV
Název:
Seznam plánovaných odstávek
Datum vyvěšení:
17.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
8.10. 2020
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
ČEZ Distribuce, a.s.
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
17.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
19.10. 2020
Popis:
viz.příloha
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
17.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2020
Popis:
Mimořádné opatření od 18.9.2020 od 18:00 hod.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Datum vyvěšení:
17.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
16.11. 2020
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
ČEZ Distribuce, a.s.
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
15.9. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
2.10. 2020
Popis:
Oznámení o vyhotovení lesních hospodářských osnov a stanovení lhůty k jejich protokolárnímu převzetí
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor životního prostředí
Název:
Seznam plánovaných odstávek
Datum vyvěšení:
10.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.10. 2020
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
ČEZ Distribuce, a.s.
Název:
Rozpočtová opatření č. 38 a 39 roku 2020
Datum vyvěšení:
9.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 38 a 39 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
9.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2020
Popis:
Mimořádné opatření platné od 10.9.2020 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznáný vlastník)
Datum vyvěšení:
2.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2024
Popis:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznáný vlastník) §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1.8.2020
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- ÚP Plzeň- odbor odloučené pracoviště Karlovy Vary
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
2.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2020
Popis:
Provádění karantény u zdravotních pracovníků s účinností od 2.9.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
2.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2020
Popis:
Provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 2.9.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
1.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.9. 2020
Popis:
Sdělení MZ - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID 19
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Rozpočtová opatření č. 36 a 37 roku 2020
Datum vyvěšení:
27.8. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 36 a 37 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č.26/2020
Datum vyvěšení:
26.8. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
27.9. 2020
Popis:
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích dopravní situace v obci Vintířov a Chodov
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
Rozpočtové opatření č. 4 Mikroregion Sokolov-východ
Datum vyvěšení:
24.8. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
15.12. 2020
Popis:
Viz.příloha
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 30 až 35 roku 2020
Datum vyvěšení:
10.8. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 30 až 35 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 29 roku 2020
Datum vyvěšení:
22.7. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtové opatření č. 29 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 3/2020 Mikroregion Sokolov-východ
Datum vyvěšení:
16.7. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
15.12. 2020
Popis:
Viz. příloha
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Závěrečný účet Mikroregion Sokolov-východ
Datum vyvěšení:
9.7. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
9.7. 2021
Popis:
viz.příloha
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 27 a 28 roku 2020
Datum vyvěšení:
3.7. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 27 a 28 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 25 a 26 roku 2020
Datum vyvěšení:
19.6. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 25 a 26 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 23 a 24 roku 2020
Datum vyvěšení:
17.6. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 23 a 24 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.5. 2020
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.5. 2023
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2020.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Oznámení o zveřejnění rozboru hospodaření Města Chodova za rok 2019
Datum vyvěšení:
6.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozbor hospodaření, účetní závěrka, závěrečný účet, zpráva o inventarizaci a finanční vypořádání Města Chodova za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 19 až 22 roku 2020
Datum vyvěšení:
6.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 19 až 22 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
4.5. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Oznámení o zahájení výměny distribučního kabelového vedení
Datum vyvěšení:
30.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.10. 2020
Popis:
Výměna distribučního kabelového vedení IV-12-0007496 "Chodov (SO), kVN mezi SO 0319".
Zdroj:
OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň
Název:
Rozpočtová opatření č. 17 a 18 roku 2020
Datum vyvěšení:
28.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č 117 a 18 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 2 Mikroregion Sokolov-východ
Datum vyvěšení:
21.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2021
Popis:
Rozpočtové opatření č.2/2020
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 14 až 16 roku 2020
Datum vyvěšení:
16.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 14 až 16 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
7.4. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.4. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočtové opatření
Datum vyvěšení:
25.3. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2021
Popis:
Rozpočtové opatření
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 9 až 13 roku 2020
Datum vyvěšení:
13.3. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 9 až 13 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 4 až 8 roku 2020
Datum vyvěšení:
24.2. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 4 až 8 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 1 až 3 roku 2020
Datum vyvěšení:
17.2. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 1 až 3 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě od 1.1.2019 do 31.12.2019
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Schválený rozpočet na rok 2020, 2021 a 2022
Datum vyvěšení:
20.12. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
20.12. 2020
Popis:
Schválený rozpočet
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
Datum vyvěšení:
10.12. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020 včetně komentáře a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dodatek č.4 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
26.9. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace"
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
30.8. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
1.4. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
19.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
20.3. 2022
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2022
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.12. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Datum vyvěšení:
28.11. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
28.11. 2021
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
12.10. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.3. 2021
Popis:
Dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence pro rok 2018
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
7.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
8.3. 2021
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018.
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Datum vyvěšení:
2.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
3.11. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov