Elektronická úřední deska
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
29.5. 2020
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
15.6. 2020
Popis:
část ppč. 2247/1 v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
29.5. 2020
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
15.6. 2020
Popis:
část ppč. 2247/1 v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
27.5. 2020
Typ:
Opatření obecné povahy
Datum stažení:
28.6. 2020
Popis:
Opatření obecné povahy ze dne 25.5.2020.
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Návrh závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí za rok 2019
Datum vyvěšení:
27.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
19.6. 2020
Popis:
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Datum vyvěšení:
27.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
28.6. 2020
Popis:
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.5.2020 - platné od 27.5.2020.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2019
Datum vyvěšení:
27.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
27.6. 2020
Popis:
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Zdroj:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Název:
Oznámení o veřejném projednání návrhu 7. změny Územního plánu Chodov
Datum vyvěšení:
26.5. 2020
Typ:
Opatření obecné povahy
Datum stažení:
29.6. 2020
Popis:
Oznámení o veřejném projednání návrhu 7. změny Územního plánu Chodov
Zdroj:
KTA
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5.2020.
Datum vyvěšení:
26.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
27.6. 2020
Popis:
Aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25.5.2020.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Zasedání Zastupitelstva města
Datum vyvěšení:
26.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
4.6. 2020
Popis:
Zasedání Zastupitelstva města Chodova ve středu dne 3. 6. 2020 od 16.00 hodin
Zdroj:
KST
Název:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Datum vyvěšení:
25.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
25.7. 2020
Popis:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV- Ztráty a nálezy
Název:
Seznam plánovaných odstávek
Datum vyvěšení:
25.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
13.6. 2020
Popis:
viz.příloha
Zdroj:
ČEZ Distribuce, a.s.
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
22.5. 2020
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
8.6. 2020
Popis:
pronájem části ppč. 2655/5 v k.ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Datum vyvěšení:
20.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
21.6. 2020
Popis:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platná od 25.5.2020.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Datum vyvěšení:
19.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
20.6. 2020
Popis:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18.5.2020 - platné od 19.5.2020.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Zrušení opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
19.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
20.6. 2020
Popis:
Zrušení opatření obecné povahy ze dne 16.3.2020.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.6/2020
Datum vyvěšení:
18.5. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
4.6. 2020
Popis:
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - Dvořákova ulice
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Datum vyvěšení:
18.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
19.6. 2020
Popis:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15.5.2020 - platné od 18.5.2020.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Datum vyvěšení:
18.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
19.6. 2020
Popis:
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15.5.2020 - platné od 18.5.2020.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Datum vyvěšení:
18.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
19.6. 2020
Popis:
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15.5.2020 - platné od 18.5.2020.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Oznámení o uložení písemnosti
Datum vyvěšení:
18.5. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
4.6. 2020
Popis:
uložení písemnosti - společný souhlas Stará Chodovská
Zdroj:
MěÚ Chodov -OSÚ
Název:
Sbírka zákonů - částka 90
Datum vyvěšení:
15.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
16.6. 2020
Popis:
Sbírka zákonů č. 243, 244, 245, 246 ze dne 13.5.2020.
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.5. 2020
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.5. 2023
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2020.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Sbírka zákonů - částka 87
Datum vyvěšení:
12.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
13.6. 2020
Popis:
Sbírka zákonů č. 236 ze dne 11.5.2020.
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
12.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
13.6. 2020
Popis:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.5.2020.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sbírka zákonů - částka 86
Datum vyvěšení:
11.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
12.6. 2020
Popis:
Sbírka zákonů č. 235 ze dne 7.5.2020.
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Sbírka zákonů - částka 83
Datum vyvěšení:
7.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
8.6. 2020
Popis:
Sbírka zákonů č. 228, 229, 230, 231.
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Sbírka zákonů - částka 84
Datum vyvěšení:
7.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
8.6. 2020
Popis:
Sbírka zákonů č. 232, 233
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Sbírka zákonů - částka 85
Datum vyvěšení:
7.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
8.6. 2020
Popis:
Sbírka zákonů č. 234
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Oznámení o zveřejnění rozboru hospodaření Města Chodova za rok 2019
Datum vyvěšení:
6.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozbor hospodaření, účetní závěrka, závěrečný účet, zpráva o inventarizaci a finanční vypořádání Města Chodova za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 19 až 22 roku 2020
Datum vyvěšení:
6.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 19 až 22 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Sbírka zákonů - částka 82
Datum vyvěšení:
5.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
6.6. 2020
Popis:
Sbírka zákonů č. 225, 226, 227 ze dne 4.5.2020.
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
5.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
6.6. 2020
Popis:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.5.2020.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
4.5. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
4.5. 2020
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
11.6. 2020
Popis:
Dražební jednání dne 10.6.2020 ve 12:00 hod.
Zdroj:
Exekutorský úřad Sokolov
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Datum vyvěšení:
4.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
5.6. 2020
Popis:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4.2020.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sbírka zákonů - částka 81
Datum vyvěšení:
4.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
5.6. 2020
Popis:
Sbírka zákonů č. 223, 224 ze dne 1.5.2020.
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Zrušení nařízení starosty
Datum vyvěšení:
4.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
5.6. 2020
Popis:
Zrušení nařízení starosty ze dne 14.3.2020. Vydáno dne 4.5.2020.
Zdroj:
Kancelář starosty
Název:
Sbírka zákonů - částka 80
Datum vyvěšení:
2.5. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
3.6. 2020
Popis:
Sdělení MPSV č. 218 a usnesení Vlády ČR č. 219,220, 221,222.
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Oznámení o zahájení výměny distribučního kabelového vedení
Datum vyvěšení:
30.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.10. 2020
Popis:
Výměna distribučního kabelového vedení IV-12-0007496 "Chodov (SO), kVN mezi SO 0319".
Zdroj:
OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
30.4. 2020
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
1.6. 2020
Popis:
část ppč. 1779/1 (1779/12) v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
30.4. 2020
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
1.6. 2020
Popis:
část ppč. 1779/1 (1779/11) v k.ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Sbírka zákonů - částka 76
Datum vyvěšení:
28.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.5. 2020
Popis:
Sbírka zákonů č. 212, 213 z dne 27.4.2020.
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Sbírka zákonů - částka 75
Datum vyvěšení:
28.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.5. 2020
Popis:
Sbírka zákonů č. 211 ze dne 27.4.2020.
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Rozpočtová opatření č. 17 a 18 roku 2020
Datum vyvěšení:
28.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č 117 a 18 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Sbírka zákonů - částka 73
Datum vyvěšení:
28.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.5. 2020
Popis:
Sbírka zákonů č. 205 a 206 ze dne 27.4.2020
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Sbírka zákonů - částka 74
Datum vyvěšení:
28.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.5. 2020
Popis:
Sbírka zákonů č. 207, 208, 209, 210 ze dne 27.4.2020.
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Rozpočtové opatření č. 2 Mikroregion Sokolov-východ
Datum vyvěšení:
21.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2021
Popis:
Rozpočtové opatření č.2/2020
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 14 až 16 roku 2020
Datum vyvěšení:
16.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 14 až 16 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
14.4. 2020
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
11.6. 2020
Popis:
Elektronická dražba dne 10.6.2020 v 11:00 hod.
Zdroj:
Exekutorský úřad Sokolov
Název:
Rozbor hospodaření města Chodova za rok 2019
Datum vyvěšení:
8.4. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2020
Popis:
Rozbor hospodaření města Chodov za rok 2019
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
7.4. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.4. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočtové opatření
Datum vyvěšení:
25.3. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2021
Popis:
Rozpočtové opatření
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 9 až 13 roku 2020
Datum vyvěšení:
13.3. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 9 až 13 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 4 až 8 roku 2020
Datum vyvěšení:
24.2. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 4 až 8 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 1 až 3 roku 2020
Datum vyvěšení:
17.2. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Rozpočtová opatření č. 1 až 3 roku 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě od 1.1.2019 do 31.12.2019
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Schválený rozpočet na rok 2020, 2021 a 2022
Datum vyvěšení:
20.12. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
20.12. 2020
Popis:
Schválený rozpočet
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
Datum vyvěšení:
10.12. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2021
Popis:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020 včetně komentáře a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dodatek č.4 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
26.9. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace"
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
30.8. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Závěrečný účet Mikroregionu Sokolov - východ za rok 2018
Datum vyvěšení:
27.6. 2019
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2020
Popis:
Závěrečný účet 2018
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
1.4. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
19.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
20.3. 2022
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2022
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.12. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Datum vyvěšení:
28.11. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
28.11. 2021
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
12.10. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.3. 2021
Popis:
Dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence pro rok 2018
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
7.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
8.3. 2021
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018.
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Datum vyvěšení:
2.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
3.11. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov