Elektronická úřední deska
Název:
Závěr zjišťovacího řízení
Datum vyvěšení:
7.5. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
24.5. 2021
Popis:
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027.
Zdroj:
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
6.5. 2021
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
23.5. 2021
Popis:
Opatření obecné povahy uložení kanalizace a vodovodu.
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2021 Mikroregionu Sokolov - východ
Datum vyvěšení:
6.5. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
17.12. 2021
Popis:
Úplné znění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2021 Mikroregionu Sokolov - východ
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozhodnutí
Datum vyvěšení:
6.5. 2021
Typ:
Rozhodnutí
Datum stažení:
23.5. 2021
Popis:
Chodov parkoviště Čs.odbojářů u č.p.933.
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor stavební a územního plánování
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
5.5. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření omezení obchodu a služeb s účinností od 10.5.2021.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
5.5. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření ochrana dýchacích cest s účinností od 10.5.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
5.5. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření omezení provozu škol a školských zařízení s vyjímkami s účinností od 10.5.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
5.5. 2021
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
22.5. 2021
Popis:
Přechodná úprava provozu uložení inženýrských sítí.
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
4.5. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Změna mimořádné opatření omezení obchodu a služeb s účinností od 4.5.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
4.5. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Změna mimořádné opatření testování vysoké školy s účinností od 4.5.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Ochranné opatření
Datum vyvěšení:
4.5. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Ochranné opatření omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 4.5.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
4.5. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
10.5. 2021
Popis:
Změna mimořádném opatření základní umělecké školy s účinností od 4.5.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
3.5. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
30.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
10.5. 2021
Popis:
Mimořádné opatření omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 3.5.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
30.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
10.5. 2021
Popis:
Mimořádné opatření obchodu a služeb s účinností od 3.5.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
30.4. 2021
Typ:
Výpůjčka
Datum stažení:
17.5. 2021
Popis:
nebytový prostor - místnost č. 1.3 o výměře 56,7 m2 v 1. NP a místnost č. 2.3 o výměře 34 m2 ve 2. NP objektu č.p. 39, který je součástí ppč. 2 v k.ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
30.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Změna mimořádného opatření testování zaměstnanců ve školách s účinností od 3.5.2021.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
30.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Změna mimořádného opatření podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 3.5.2021.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
30.4. 2021
Typ:
Pacht nemovitosti
Datum stažení:
17.5. 2021
Popis:
část ppč. 1111/1 v k.ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Oznámení o zveřejnění rozboru hospodaření Města Chodova za rok 2020
Datum vyvěšení:
28.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2022
Popis:
Oznámení o zveřejnění rozboru hospodaření Města Chodova za rok 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 13 a 14 roku 2021
Datum vyvěšení:
28.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2022
Popis:
Rozpočtová opatření č. 13 a 14 roku 2021
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
28.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
10.5. 2021
Popis:
Mimořádné opatření ochrana dýchacích cest s účinností od 3.5.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Ochranné opatření
Datum vyvěšení:
27.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.5. 2021
Popis:
Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 27.4.2021 do 31.5.2021.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
26.4. 2021
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
27.5. 2021
Popis:
Daň z nemovitých věcí na rok 2021.
Zdroj:
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
26.4. 2021
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
13.5. 2021
Popis:
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Datum vyvěšení:
22.4. 2021
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
9.5. 2021
Popis:
Opatření obecné povahy pozemní a nadzemní vedení optické sítě CATR.
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Datum vyvěšení:
21.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
22.5. 2021
Popis:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV- Ztráty a nálezy
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
20.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Testování studentů vysokých škol s platností od 24.4.2021.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Seznam plánovaných odstávek
Datum vyvěšení:
20.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
12.5. 2021
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
ČEZ Distribuce, a.s.
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
20.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN s účinností od 23.4.2021.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
20.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách s účinností od 26.4.2021.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
19.4. 2021
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
20.4. 2024
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2021.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Rozpočtová opatření č. 5 až 12 roku 2021
Datum vyvěšení:
19.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2022
Popis:
Rozpočtová opatření č. 5 až 12 roku 2021
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
19.4. 2021
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
24.6. 2021
Popis:
Elektronická dražba dne 23.6.2021 v 11:00 hod.
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Dodatek č.9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
14.4. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
13.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6.4.2021 s účinností od 13.4.2021
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
13.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření - omezení poskytování sociálních služeb s účinností od 13.04.2021 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
7.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření návštěv věznice s účinností od 12.4.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
7.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb od 12.4.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
7.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření testování u přijímacích zkoušek s platností od 26.4.2021.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
7.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření ve školách 1.fáze rozvolnění od 12.4.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
7.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření testování žáků ve školách.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
7.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních u poskytovatelů sociálních služeb od 12.4.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
7.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření omezení obchodu a služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
7.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření testování zaměstnanců ve školách.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Rozpočtová opatření č. 3 a 4 roku 2021
Datum vyvěšení:
6.4. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2022
Popis:
Rozpočtová opatření č. 3 a 4 roku 2021
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Sbírka zákonů - částka 57
Datum vyvěšení:
29.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Sbírka zákonů - částka 57
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
29.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Ochranné opatření - č. 20599/2020-66 - změna ode dne 28.03.2021
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Datum vyvěšení:
29.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
12.5. 2021
Popis:
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
24.3. 2021
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
14.5. 2021
Popis:
Elektronická dražba nemovitých věcí dne 13.5.2021 v 9:00 hodin.
Zdroj:
Soudní exekutor Praha6
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
23.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1.3.2021 s účinností od 24.3.2021.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
23.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
23.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření samotestování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 28.3.2021.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
22.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
22.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sbírka zákonů - částka 51
Datum vyvěšení:
19.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Sbírka zákonů - částka 51
Zdroj:
Vláda České republiky
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
16.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021 s účinností od 17.3.2021 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Ochranné opatření
Datum vyvěšení:
16.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Ochranné opatření omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 19.03.2021 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sbírka zákonů - částka 50
Datum vyvěšení:
16.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Sbírka zákonů - částka 50
Zdroj:
Vláda České republiky
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
12.3. 2021
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
12.3. 2024
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
8.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
8.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření antigenní testování zdravotní a sociální služby
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
8.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření antigenní testování obyvatel s účinností od 9.3.2021 do odvolání.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
8.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
8.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
8.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Povinné testování veřejný zaměstnavatel nad 50 osob
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
8.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Rozpočtové opatření č. 2 roku 2021
Datum vyvěšení:
3.3. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2022
Popis:
Rozpočtové opatření č. 2 roku 2021
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Datum vyvěšení:
24.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
12.5. 2021
Popis:
Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Zdroj:
Český statistický úřad
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
23.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření - vystavení certifikátu
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
23.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření s účinností od 25.2.2021 do odvolání nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Datum vyvěšení:
23.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření izolace a karanténa s účinností od 1.3.2021.
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
17.2. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě od 1.1.2020 do 31.12.2020
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
16.2. 2021
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2023
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Změna ochranného opatření
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Změna ochranného opatření v souvislosti s mezinárodní dopravou tranzitující do Německa s účinností od 14.02.2021
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Sbírka zákonů - částka 9
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Sbírka zákonů - částka 9 o přijetí krizového opatření
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Ochranné opatření
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Ochranné opatření omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 15.02.2021 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Lékařské porvrzení o prodělání onemocnění COVID -19
Datum vyvěšení:
15.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Ochranné opatření
Datum vyvěšení:
4.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5.2.2021 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Ochranné opatření
Datum vyvěšení:
2.2. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5.2.2021 do odvolání
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Dodatek č.8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
27.1. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočtové opatření č. 1 roku 2021
Datum vyvěšení:
25.1. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2022
Popis:
Rozpočtové opatření č. 1 roku 2021
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Schválený rozpočet Mikroregionu Sokolov - východ na r. 2021 a střednědobý výhled 2022 a 2023
Datum vyvěšení:
18.12. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
20.12. 2021
Popis:
Úplné znění schváleného rozpočtu Mikroregionu Sokolov - východ na rok 2021 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Sbírka zákonů - částka 231
Datum vyvěšení:
17.12. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Sbírka zákonů - částka 231
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021
Datum vyvěšení:
11.12. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2022
Popis:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 včetně komentáře a střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
1.12. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření- nošení ochranných prostředků s účinností od 3.12.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Oprava stávající trafostanice
Datum vyvěšení:
19.11. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.7. 2021
Popis:
Stavba, která řeší opravu stávající trafostanice SO 0310 v termínu listopad 2020 - červen 2021
Zdroj:
OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň
Název:
Upozornění - odpadové jímky
Datum vyvěšení:
16.11. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Upozornění na zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních prostřednictvím odpadních jímek, zpřísnění kontrol technického stavu žump od r. 2021
Zdroj:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
4.11. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření pro poskytovatele sociálních služeb s účinností ode dne 4.11.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
4.11. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření pro poskytovatele zdravotních služeb s účinností ode dne 4.11.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
4.11. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Sbírka zákonů - částka 182
Datum vyvěšení:
3.11. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Sbírka zákonů - částka 182
Zdroj:
Úřad Vlády ČR
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
27.10. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření s účinností od 28.10.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
27.10. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření s účinností od 28.10.2020
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Dodatek č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
15.10. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Mimořádné opatření
Datum vyvěšení:
5.10. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření
Zdroj:
Ministerstvo zdravotnictví
Název:
Nařízení Krajské hygienické stanice v Karlových Varech č. 2/2020 ze dne 18.09.2020
Datum vyvěšení:
21.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.6. 2021
Popis:
Mimořádné opatření při epidemii na území okresu Cheb s účinností ode dne 21.09.2020
Zdroj:
Krajská hygienická stanice v Karlových Varech
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznáný vlastník)
Datum vyvěšení:
2.9. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2024
Popis:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznáný vlastník) §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1.8.2020
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- ÚP Plzeň- odbor odloučené pracoviště Karlovy Vary
Název:
Závěrečný účet Mikroregion Sokolov-východ
Datum vyvěšení:
9.7. 2020
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
9.7. 2021
Popis:
viz.příloha
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.5. 2020
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.5. 2023
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2020.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
4.5. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
7.4. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.4. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě od 1.1.2019 do 31.12.2019
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.4 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
26.9. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace"
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
30.8. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
1.4. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
19.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
20.3. 2022
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2022
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.12. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Datum vyvěšení:
28.11. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
28.11. 2021
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy - individuální dotace 2018
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
12.10. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov