Elektronická úřední deska
Název:
VOLBY - Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Datum vyvěšení:
24.9. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
11.10. 2022
Popis:
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - zvolení členové zastupitelstva
Zdroj:
MěÚ - OŠKV - volby
Název:
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení:
21.9. 2022
Typ:
Rozhodnutí
Datum stažení:
8.10. 2022
Popis:
Zateplení objektu č.p. 265.
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení:
21.9. 2022
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
23.10. 2022
Popis:
Výzva k uplatnění připomínek nebo námitek č.31/2022 vyhrazení parkovacích stání pro ZUŠ Chodov.
Zdroj:
Městský úřad Sokolov - odbor dopravy
Název:
Informace pro občany
Datum vyvěšení:
19.9. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
26.11. 2022
Popis:
Informace pro občany o realizaci opravného broušení kolejnic.
Zdroj:
Správa železnic
Název:
Rozpočtová opatření č. 48 - 53 roku 2022
Datum vyvěšení:
19.9. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 48 - 53 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Plánované odstávky ČEZ
Datum vyvěšení:
16.9. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
7.10. 2022
Popis:
viz.příloha
Zdroj:
ČEZ Distribuce
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
14.9. 2022
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
22.10. 2022
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Exekutorský úřad Přerov
Název:
Plánované odstávky ČEZ
Datum vyvěšení:
12.9. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.10. 2022
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
ČEZ Distribuce
Název:
Rozpočtová opatření č. 46 a 47 roku 2022
Datum vyvěšení:
8.9. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 46 a 47 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Datum vyvěšení:
6.9. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
17.10. 2022
Popis:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV- Ztráty a nálezy
Název:
Rozpočtová opatření č. 41 - 45 roku 2022
Datum vyvěšení:
17.8. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 41 - 45 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 40 roku 2022
Datum vyvěšení:
20.7. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtové opatření č. 40 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Schválení závěrečného účtu DSO Mikroregionu Sokolov - východ
Datum vyvěšení:
13.7. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
15.7. 2023
Popis:
Schválení závěrečného účtu a rozbor hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Sokolov – východ za rok 2021 včetně zprávy o výsledku kontrol
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 33 - 39 roku 2022
Datum vyvěšení:
8.7. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 33 - 39 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 31 - 32 roku 2022
Datum vyvěšení:
8.6. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 31 - 32 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 30 roku 2022
Datum vyvěšení:
3.6. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtové opatření č. 30 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Sokolov - východ za rok 2021
Datum vyvěšení:
30.5. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Sokolov - východ za rok 2021 včetně zprávy o výsledku kontroly hospodaření.
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 28 - 29 roku 2022
Datum vyvěšení:
26.5. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 28 - 29 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 27 roku 2022
Datum vyvěšení:
9.5. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtové opatření č. 27 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 26 roku 2022
Datum vyvěšení:
29.4. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtové opatření č. 26 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 24 a 25 roku 2022
Datum vyvěšení:
13.4. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 24 a 25 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 16 - 23 roku 2022
Datum vyvěšení:
12.4. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 16 - 23 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Oznámení o zveřejnění rozboru hospodaření Města Chodova za rok 2021
Datum vyvěšení:
11.4. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Oznámení o zveřejnění rozboru hospodaření Města Chodova za rok 2021
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření č. 15 roku 2022
Datum vyvěšení:
31.3. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtové opatření č. 15 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtová opatření č. 13 a 14 roku 2022
Datum vyvěšení:
16.3. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 13 a 14 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Datum vyvěšení:
14.3. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2024
Popis:
Nedostatečně identifikovaný tzv. neznámý vlastník
Zdroj:
Úřad pro zatupování státu ve věcech majetkových ,odloučené pracoviště Karlovy Vary
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
11.3. 2022
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
11.3. 2025
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Rozpočtová opatření č. 9 - 12 roku 2022
Datum vyvěšení:
3.3. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 9 - 12 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
2.3. 2022
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.3. 2025
Popis:
Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
2.3. 2022
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.3. 2025
Popis:
Individuální dotace z rozpočtu Města Chodov - BVC
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
2.3. 2022
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.3. 2025
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
17.2. 2022
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě od 1.1.2021 do 31.12.2021
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Odkaz na vyvěšené dokumenty Mikroregion Sokolov - východ
Datum vyvěšení:
9.2. 2022
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
 http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty 
Zdroj:
Mikroregion Sokolov-východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 4 - 8 roku 2022
Datum vyvěšení:
7.2. 2022
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 4 - 8 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Mikroregion Sokolov - východ : Rozpočtového opatření 6
Datum vyvěšení:
31.1. 2022
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 1 - 3 roku 2022
Datum vyvěšení:
19.1. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Rozpočtová opatření č. 1 - 3 roku 2022
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Schválený rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024
Datum vyvěšení:
6.1. 2022
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024 svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Dodatek č.14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
5.1. 2022
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022
Datum vyvěšení:
9.12. 2021
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.1. 2023
Popis:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 včetně komentáře a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dodatek č.13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
29.11. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Dodatek č.12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
7.10. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
14.9. 2021
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství
Název:
Dodatek č.11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
30.6. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Dodatek č.10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
27.5. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
19.4. 2021
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
20.4. 2024
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2021.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
14.4. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.9 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
12.3. 2021
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
12.3. 2024
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
17.2. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě od 1.1.2020 do 31.12.2020
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
16.2. 2021
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2023
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Dodatek č.8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
27.1. 2021
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
4.11. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
15.10. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.5. 2020
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.5. 2023
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2020.
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
4.5. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
7.4. 2020
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.4. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2020
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě od 1.1.2019 do 31.12.2019
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.4 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
26.9. 2019
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace"
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
30.8. 2019
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2022
Popis:
Opatření obecné povahy
Zdroj:
Ministerstvo zemědělství-Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Název:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
1.4. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
12.2. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
7.1. 2019
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
6.12. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dodatek č.3 k veřejnoprávní smlouvě
Datum vyvěšení:
12.10. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2029
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov