Elektronická úřední deska
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
23.3. 2018
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
9.4. 2018
Popis:
část ppč. 1185/213 v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Ztráty a nálezy
Datum vyvěšení:
22.3. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
28.3. 2018
Popis:
Oznámení o věcech jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV
Název:
Pronájem bytové jednotky
Datum vyvěšení:
21.3. 2018
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
6.4. 2018
Popis:
pronájem bytové jednotky - Chodov, Revoluční 611/18
Zdroj:
Bytservis Chodov s.r.o.
Název:
Oznámení České pošty
Datum vyvěšení:
20.3. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
4.5. 2018
Popis:
Oznámení o dočasném uzavření pobočky České pošty, Staroměstská 848, Chodov
Zdroj:
Česká pošta , s.p.
Název:
Rozpočtová opatření 3 a 4 roku 2018
Datum vyvěšení:
20.3. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření 3 a 4 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
16.3. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
20.4. 2018
Popis:
Usnesení o nařízení dražebního jednání (OŠKV/3796/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Karlovy Vary
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
15.3. 2018
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
1.4. 2018
Popis:
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu pozemních komunikacích OŠKV/3731/2018
Zdroj:
Městský úřad Sokolov
Název:
Rozbor hospodaření MĚSTA CHODOVA 2017
Datum vyvěšení:
14.3. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
6.4. 2018
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
14.3. 2018
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.3. 2018
Popis:
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích OŠKV/3683/2018
Zdroj:
Městský úřad Sokolov
Název:
Pozvánka
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
28.3. 2018
Popis:
Pozvánka na zasedání rady svazku
Zdroj:
Mikrioregion Sokolov - východ
Název:
Opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
30.3. 2018
Popis:
Blokové čištění v Chodově
Zdroj:
Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad - doprava
Název:
Rozpočtové opatření
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtové opatření č.1
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.3. 2021
Popis:
Dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence pro rok 2018
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
7.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
8.3. 2021
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018.
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/-ky školy
Datum vyvěšení:
28.2. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
12.4. 2018
Popis:
Konkursní řízení na místo ředitele/-ky Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace - podrobně viz příloha
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/-ky školy
Datum vyvěšení:
28.2. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
12.4. 2018
Popis:
Konkursní řízení na místo ředitele/-ky Základní školy Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace - podrobně viz příloha
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
14.2. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
24.3. 2018
Popis:
Dražba movitých věcí dne 23. 3. 2018 v 10:00 hodin (OŠKV/2340/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Praha - východ
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
12.2. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
4.5. 2018
Popis:
Dražba nemovité věci 3. 5. 2018 v 11:00 hodin (OŠKV/2194/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Rozpočtová opatření 1 a 2 roku 2018
Datum vyvěšení:
6.2. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření 1 a 2 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočet 2018 svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ
Datum vyvěšení:
4.1. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Miroregion Sokolov - východ
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018
Datum vyvěšení:
20.12. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Schválený rozpočet 2018, komentář, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Datum vyvěšení:
2.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
3.11. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohosp. sdružení obcí západních Čech
Datum vyvěšení:
1.9. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohosp. sdružení obcí západních Čech
Zdroj:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Název:
Aktualizovaný seznam
Datum vyvěšení:
8.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Aktualizovaný seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
11.10. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam 2
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.5. 2019
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Datum vyvěšení:
9.11. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
9.11. 2018
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Aktualizovaný seznam - výzva
Datum vyvěšení:
14.10. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Dotace - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Datum vyvěšení:
6.10. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
7.10. 2018
Popis:
Dotace na částečnou úhradu nákladů přístavby denního stacionáře
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR
Název:
Seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
9.4. 2014
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových