Elektronická úřední deska
Název:
Ztráty a nálezy
Datum vyvěšení:
18.5. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
29.5. 2018
Popis:
Oznámení o věcech jejichž vlastník není znám
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV
Název:
Rozpočtové opatření č. 3
Datum vyvěšení:
17.5. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtové opatření č. 3
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Datum vyvěšení:
15.5. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.7. 2018
Popis:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředníka personalista/personalistka + organizační zabezpečení chodu kanceláře tajemnice úřadu
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Datum vyvěšení:
15.5. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.8. 2018
Popis:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent odboru stavebního úřadu
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
14.5. 2018
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
31.5. 2018
Popis:
část ppč. 1953/1 v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
14.5. 2018
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
31.5. 2018
Popis:
část ppč. 1155/1, část ppč. 1491, oba v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
14.5. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
14.6. 2018
Popis:
Usnesení o nařízení dražební vyhlášky pro elektronickou dražbu (OŠKV/6880/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Plzeň
Název:
Záměr pronájmu nebytového prostoru
Datum vyvěšení:
11.5. 2018
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
28.5. 2018
Popis:
nebytové prostory v 1. nadz. podlaží objektu bez č.p. který je součástí ppč. 1408 v k. ú. Dolní Chodov (Tovární ul., Chodov-poliklinika)
Zdroj:
Město Chodov -OSM
Název:
Rozpočtová opatření č. 17 - 19 roku 2018
Datum vyvěšení:
11.5. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření č. 17 - 19 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
11.5. 2018
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
29.5. 2018
Popis:
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu (OŠKV/6793/2018)
Zdroj:
Městský úřad Sokolov
Název:
Pozvánka na 57. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
Datum vyvěšení:
11.5. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
9.6. 2018
Popis:
57. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, které se bude konat 8.6.2018 od 9:00 hod ve Společenském sále KASS Chodov
Zdroj:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Název:
Územní rozhodnutí - Rozšíření optické sítě Chodov
Datum vyvěšení:
10.5. 2018
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
27.5. 2018
Popis:
Rozšíření optické sítě společnosti Catr s.r.o.
Zdroj:
MěÚ Chodov - OSU
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
27.4. 2018
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
29.5. 2018
Popis:
hromadný předpis - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
Zdroj:
Finanční úřad Karlovy Vary
Název:
Návrh závěrečného účtu
Datum vyvěšení:
26.4. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
9.6. 2018
Popis:
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Zdroj:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
14.6. 2018
Popis:
Usnesení o opakované dražbě (OŠKV/6067/2018)
Zdroj:
Exekutorský úřad Přerov
Název:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
25.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě za období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozpočtové opatření
Datum vyvěšení:
20.4. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtové opatření č.2
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Rozpočtová opatření č. 5 - 16 roku 2018
Datum vyvěšení:
18.4. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření č. 5 - 16 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozboru hospodaření Města Chodova za rok 2017
Datum vyvěšení:
11.4. 2018
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
rozbor hospodaření, účetní závěrka, závěrečný účet, zpráva o inventarizaci a finanční vypořádání Města Chodova za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
28.3. 2018
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
16.12. 2018
Popis:
Oznámení o prováděných zeměměřičských prací v základním bodovém poli na území města
Zdroj:
Zeměměřičský úřad Praha 8
Název:
Rozpočtová opatření 3 a 4 roku 2018
Datum vyvěšení:
20.3. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření 3 a 4 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočtové opatření
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtové opatření č.1
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
13.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.3. 2021
Popis:
Dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence pro rok 2018
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
7.3. 2018
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
8.3. 2021
Popis:
Dotační program na podporu organizované, zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018.
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Rozpočtová opatření 1 a 2 roku 2018
Datum vyvěšení:
6.2. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Rozpočtová opatření 1 a 2 roku 2018
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Rozpočet 2018 svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ
Datum vyvěšení:
4.1. 2018
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Miroregion Sokolov - východ
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018
Datum vyvěšení:
20.12. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Schválený rozpočet 2018, komentář, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Datum vyvěšení:
2.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
3.11. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohosp. sdružení obcí západních Čech
Datum vyvěšení:
1.9. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohosp. sdružení obcí západních Čech
Zdroj:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Název:
Aktualizovaný seznam
Datum vyvěšení:
8.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Aktualizovaný seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
11.10. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam 2
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.5. 2019
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Datum vyvěšení:
9.11. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
9.11. 2018
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Aktualizovaný seznam - výzva
Datum vyvěšení:
14.10. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Dotace - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Datum vyvěšení:
6.10. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
7.10. 2018
Popis:
Dotace na částečnou úhradu nákladů přístavby denního stacionáře
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR
Název:
Seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
9.4. 2014
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových