Prodej na tržních místech
03. Název životní situace
Prodej na tržních místech
04. Základní informace k životní situaci

Užívání veřejného prostranství  za uvedeným účelem je zpoplatněno podle OZV č. 3/2010, o místních poplatcích, v platném znění. Regulace tržních míst Nařízením města Chodov č. 2/2013.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Prodejce nebo osoba jím pověřená jednat

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předložení ŽL, u potravin osvědčení z krajské hygienické stanice.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Před zahájením prodeje oznámit užívání tržního místa. Tržní místo lze provozovat až po uhrazení místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, kancelář místních poplatků v přízemí, č. 111 nebo elektronicky a platbu zaslat na účet města.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

viz bod 8

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

ŽL, osvědčení z KHS

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Místní poplatek za zábor veřejného prostranství podle OZV č. 3/2010 o místních poplatcích – 55,- Kč za m2.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Platba před zahájením prodeje v kanceláři č. 111 nebo zasláním na účet města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Dodržování Nařízení města Chodova č. 2/2013 – Tržní řád. Neničit a neznečisťovat veřejné prostranství  (povinný úklid po skončení prodeje).

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
kucova@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poplatek je stanoven podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Správa poplatku – vyměření, vymáhání se provádí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Prodej na území města Chodov bez oznámení či bez úhrady místního poplatku – přestupek proti OZV,  sankce až do výše  30 tis. Kč.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokud není poplatek zaplacen včas a ve správné výši, může být navýšen až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

V Chodově je zakázán podomní a pochůzkový prodej (nabízení služeb).

22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:   na zastupující úřednici H. Smutnou
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

telefonicky č. 352 352 108

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Yvetta Kučová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
02. 01. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
24. 01. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace