Připojování pozemních komunikací
03. Název životní situace
Připojování pozemních komunikací
04. Základní informace k životní situaci

Povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, zřízením sjezdu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba – žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění podmínek dané zákonem č.13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozějších předpisů

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském úřadu Chodov – odbor stavební úřad – doprava

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

S pracovníky odboru stavebního řádu – a to v úředních hodinách, po telefonické dohodě je možné také mimo úřední dny.

– Bc. Vrbová, č. dveří 227, tel. 352352226 Doprava – místní komunikace III. a IV. třídy (vyhrazená parkovací stání, zvláštní užívání místních komunikací – výkopy, uložení sítí v komunikaci, zábory pro kolotoče, lešení, kulturní akce, sportovní akce apod.).

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz, IČO, výkres dopravní části, souhlas vlastníka dotčené komunikace, stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR a doklad o vlastnictví pozemku či jiný právní doklad k pozemku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Chodov. Dále je můžete získat přímo na Mětském úřadě Chodov – odbor stavební úřad.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Výše správních poplatků, je taxativně uvedena v pravním předpisu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dní, v ojedinělých případech 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník komunikace.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Uvedení jména, příjmení, datumu narození nebo IČ toho, kdo zodpovídá za zřízení sjezdu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
email: podatelna@mestochodov.cz, datová schránka: 8rfbnzc (pozn. dokument musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem)
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle § 10 zákona č.13/1997 Sb., v platném znění..

18. Jaké jsou související předpisy

§ 11, § 12, § 13 vyhlášky č.104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání na Krajském úřadě Karlovarského kraje – odboru dopravy, uplatňuje se na Městském úřadu Chodov, odboru stavební úřad – doprava

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

odbor stavebního úřadu – doprava

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Jiří Čepelák, DiS., vedoucí odboru stavebního úřadu, tel: 352 352 221, e-mail: cepelak@mestochodov.cz
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
31. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace