Přihlášení a odhlášení psa –...
03. Název životní situace
Přihlášení a odhlášení psa – poplatek ze psa
04. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel psa  – fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Chodova.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předložení průkazu psa, doložení čipu, kastrace. Pokud je držitel důchodce doloží průkaz ZTP/P nebo doklad o důchodu, pro možnou slevu na poplatku. Snížení sazby a osvobození od poplatku uvádí OZV města Chodov č. 3/2010, o místních poplatcích.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobně se dostavit na MěÚ  Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, kancelář v přízemí č. 111, místní poplatky – úřednice Yvetta Kučová

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov (správce poplatku)

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na MěÚ  Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, kancelář v přízemí č. 111, místní poplatky – úřednice Yvetta Kučová

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Předložení průkazu psa, doložení čipu, kastrace. Pokud je držitel důchodce doloží průkaz ZTP/P nebo doklad o důchodu, pro možnou slevu na poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – přiznání k místnímu poplatku za psa nebo odhlášení psa z místního poplatku a doklad o čipování (povinnost uložena OZV č. 5/2013 o trvalém označování psů) možno stáhnout na webových stránkách města Chodov – formulář zde.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Místní poplatek za psa v panelovém domě je 1500,- Kč. V rodinném domě 300,- Kč. Úlevy a osvobození stanovuje OZV č. 3/2010.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

15 dnů od vzniku/zániku poplatkové povinnosti nebo změna údajů  – lhůta pro oznámení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Dodržování čistoty ve městě – úklid exkrementů (vyzvednout si zdarma sáčky na MěÚ nebo městské policii)

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
kucova@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poplatek je stanoven podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a OZV č.  3/2012 o místních poplatcích.

18. Jaké jsou související předpisy

Správa poplatku – vyměření, vymáhání se provádí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud není poplatek zaplacen včas a ve správné výši, je plátci zaslán platební výměr, proti kterému je možné podat odvolání do 30 dnů od jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokud není poplatek zaplacen včas a ve správné výši, může být navýšen až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  —
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Telefonicky č. 352 352 108

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Yvetta Kučová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
02. 01. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
24. 01. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace