Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Bodové hodnocení řidiče

03. Název životní situace

Bodové hodnocení řidiče


04. Základní informace k životní situaci

Výpis z bodového hodnocení řidiče


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

o výpis může požádat pouze osoba s přiděleným rodným číslem, které se výpis týká, po předložení platného dokladu totožnosti, je možné zastoupení na základě úředně ověřené plné moci


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

– předložení platného občanského průkazu, nebo cestovního dokladu

– zaplacení poplatku


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

ústní žádostí o vydání bodového hodnocení řidiče


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

na všech pracovištích Czech POINTu


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Komenského 1077, přízemí-vlevo, kontaktní místo Czech POINTu, tel. 352 352 111

pondělí, středa 8:00-11:30 12:30-17:00

úterý, čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30

pátek 8:00-13:00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

platný doklad totožnosti, přidělené rodné číslo (občanský průkaz,cestovní pas, povolení k pobytu, atd)


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost je vyplněna elektronicky, žadatel podepisuje převzetí výpisu


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

správní poplatek ve výši 100,- kč za první stránku a za každou další 50,- kč se hradí v hotovosti na přepážce Czech POINTu, žadatel obdrží doklad o zaplacení


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

výpis žadatel obdrží bezprostředně po podání žádosti


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

nejsou


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

podatelna@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách: www.czechpoint.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

kontaktní místa CzechPOINTu – Česká pošta, Hospodářská komora, notáři


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí- kontaktní místo veřejné správy Czech POINT


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Petra Pivková


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

27. 01. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 22:53
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 22:58

Partneři


nahoru