Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Žádost o zavedení pečovatelské služby

03. Název životní situace

Žádost o zavedení pečovatelské služby


04. Základní informace k životní situaci

Pečovatelská služba (dále jen „PS“) se poskytuje zdravotně postiženým občanům a starým občanům. Jedná se o občany,  kteří pro nepříznivý zdravotní stav  nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a úkony týkající se vlastní osoby,  a proto  potřebují pomoc jiné osoby, pokud  jim potřebnou péči nemůže poskytnout rodina. Dále se služba poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. Dále se služba poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan města Chodova


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pečovatelská služba se poskytuje zdravotně postiženým občanům a starým občanům. Jedná se o občany,  kteří pro nepříznivý zdravotní stav  nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a úkony týkající se vlastní osoby,  a proto  potřebují pomoc jiné osoby, pokud  jim potřebnou péči nemůže poskytnout rodina. Dále se služba poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

 Postup: viz. bod č. 7


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Po osobním nebo telefonickém kontaktu od občana, rodinného příslušníka, či jiné osoby provádí sociální pracovnice Pečovatelské služby místní  sociální šetření v domácnosti žadatele. Pomáhá se sepisováním žádosti, nabízí žadateli možnosti a informuje ho o jednotlivých úkonech poskytovaných podle zákona o sociálních službách.


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

MěÚ Chodov – Pečovatelská služba města Chodova, Luční 1050, 357 35 Chodov


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

kancelář vedoucí PS, Mgr. Fridrichová Michaela, pracovní dny  7.00 – 15.30 hod.

tel.: 352 377 712, 774 484 377, Chodov, Luční 1050.


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občanský průkaz.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zavedení pečovatelské služby  – získáte  u vedoucí PS, příp. na webových stránkách města. Zpravidla se žádost vypisuje  v rámci prováděného sociálního šetření v domácnosti klienta, kde ji pracovnice PS má k dispozici.


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  • Bez správního poplatku
  • Úhrady za poskytnuté úkony jsou  účtovány  podle Radou města schváleného sazebníku, který je  v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  • Uzavření smlouvy : nejpozději do 30 dnů
  • Zahájení poskytování úkonů : od dohodnutého data

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

pecovatelska.sluzba@mestochodov.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • 505/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Smlouva o poskytování pečovatelské služby  může být  vypovězena:

  • ze strany klienta, bez udání důvodu
  • ze strany poskytovatele při hrubém porušení smluvních podmínek ze strany klienta vymezených ve smlouvě.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: Městský úřad, odbor sociálních věcí, Komenského 1077, 357 35 Chodov.
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Odbor sociálních věcí


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Mgr. Fridrichová Michaela, vedoucí Pečovatelské služby, telefon 352 377 712, 774 484 377, e-mail: pecovatelska.služba@mestochodov.cz


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

08. 03. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

21. 07. 2020


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 21:30
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 21:34

Partneři


nahoru