Menu
Město Chodov
MěstoChodov

Ztráta nebo odcizení občanského průkazu

03. Název životní situace

Ztráta nebo odcizení občanského průkazu


04. Základní informace k životní situaci

Občan je povinen chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím (§ 14 odst. 1a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů).


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu hlásí osobně držitel občanského průkazu,  za držitele mladšího 15 let hlásí ztrátu nebo odcizení zákonný zástupce.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu  je povinen držitel ohlásit neprodleně.  Dostavit se osobně na kterýkoliv matriční úřad, vyplnit formulář hlášení ztráty nebo odcizení OP. Úřednice prostřednictvím formuláře Czech POINT na počkání provede zneplatnění OP a poté vydá potvrzení o ztrátě OP. Občan na obecním úřadu příslušném pro vydání OP požádá o vydání nového OP (pro Chodov – MěÚ Sokolov) do 15 pracovních dnů od ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobním nahlášením na MěÚ Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Czech POINT, paní Petra Pivková – podatelna, tel. 352 352 111


08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, úřednice Petra Pivková – Czech POINT.

Upozornění:  odcizení a nález občanského průkazu je možné ohlásit také Policii České republiky


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, úřednice Petra Pivková – Czech POINT.

Pondělí a středa – 8.00 – 17.00,

úterý a čtvrtek –  8.00 – 15.30,

pátek  – 8.00 – 13.00


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklady potřebné k prokázání totožnosti


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – hlášení o ztrátě nebo odcizení OP – k dispozici na MěÚ


12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Zdarma


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Okamžitě – prevence proti zneužití OP


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.


15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Po provedení zneplatnění OP – vyřídit si zhotovení nové OP na příslušném úřadě s rozšířenou působností (např. Sokolov).


16. Můžete využít tuto elektronickou službu

Nelze


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.


18. Jaké jsou související předpisy


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při ohlášení ztráty nebo odcizení dokladů není vydáváno rozhodnutí.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Může být zahájeno přestupkové řízení  (pokuta až do 10 tis. Kč)


21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně


22. Další informace

Dále se můžete obrátit na: —
Další informace najdete na www stránkách: —


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

tel. 352 352 111 – podatelna, CZECH POINT


24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ztráta dalších dokladů – pasu, řidičského průkazu – vyřizuje MěÚ s rozšířenou působností Sokolov.


25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad  Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí.


26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Mgr. Ivana Sarkányová


27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017


28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

24. 01. 2017


29. Datum konce platnosti návodu

bez časového omezení


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Datum vložení: 19. 12. 2022 19:45
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 19:50

Partneři


nahoru