Pořádání veřejně přístupné akce
03. Název životní situace
Pořádání veřejně přístupné akce
04. Základní informace k životní situaci

Ohlašovací povinnost mají všichni pořadatelé akcí, tedy i akcí od poplatků osvobozených zákonem nebo dále uvedenou OZV města. Ohlašovací povinnost musí splnit nejpozději jeden den před konáním akce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která je pořadatelem.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení KAŽDÉ veřejně přístupné akce. V případě vybírání vstupného úhrada místního poplatku ze vstupného.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Dostavit se na Městský úřad, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, v přízemí, kancelář č. 111, místní poplatky, případně využít  formulář na webu města a zaslat ho elektronicky.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad  Chodov

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Městském úřadu  Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, v přízemí kancelář č. 111 – místní poplatky. Úřednice Y. Kučová.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář k nahlášení akce je k dispozici v kanceláři č.111 nebo na webových stránkách města Chodov – formulář zde.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Místní poplatek je stanoven OZV č. 3/2010 o místních poplatcích, v platném znění – možnosti úhrady:

a) paušálně podle počtu míst,

b) sazbou dle OZV z vybraného vstupného – předem označené vstupenky, po akci vyúčtování na MěÚ Chodov.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Akce se musí nahlásit nejpozději den před jejím konáním. Splatnost poplatku je do 10 dnů ode dne skončení akce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Dodržování veřejného pořádku.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
kucova@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a OZV č. 3/2010 o místních poplatcích, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Správa poplatku – vyměření, vymáhání atd., se provádí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud není poplatek zaplacen včas a ve správné výši, je plátci zaslán platební výměr, proti kterému je možno podat odvolání do 30 dnů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokud není poplatek zaplacen včas a ve správné výši, může být navýšen až na  trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  zastupující úřednici H. Smutnou
Další informace najdete na www stránkách: www.mestochodov.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

Telefonicky na č. 352 352 108

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Yvetta Kučová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
02. 01. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
24. 01. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace