Provozní doba pohostinských zařízení

Provozní doba pohostinských zařízení

Příspěvekod JanSinkule » 10 črc 2012 07:23

Proč Chodov neuspěl s vyhláškami regulujícími provoz výherních automatů a provozní dobu restaurací?
Zrušení obecně závazných vyhlášek 2/2011 a 3/2011, které regulovaly provoz výherních hracích automatů a provozní dobu zařízení poskytujících pohostinské služby, označované Ing. Horou za prohru Města, má hned několik příčin.
První a možná nejvážnější příčina je zahrnuta v chápání vyhlášek, toho co se kolem nich dělo a následného zrušení charakterizovaném souslovím „prohra Města“. Důležité je písmeno „M“ nebo „m“. Zatímco „Město“ značí aparát samosprávy (tj. MěÚ, radu, zastupitelstvo, starostu,…), „město“ je onou korporací občanů, pro kterou má „Město“ pracovat, které má sloužit. Ne naopak. „Prohrát nebo vyhrát“ mohou jen občané města (občané jako fyzické osoby, občané jako sdružení, občané jako právnické osoby) nikoliv aparát samosprávy, ten může jen pracovat k jejich prospěchu nebo neprospěchu. Obrácení tohoto poměru je prvopočátkem a příčinou všeho co se kolem vyhlášek dělo.
Druhou příčinou dění kolem obou vyhlášek bylo samotné rozhodnutí na základě kterého byly připraveny. Argumentovali li navrhovatelé vyhlášek pro nutnost jejich schválení stížnostmi občanů na rušení nočního klidu, růstem drobné kriminality ve městě, porušováním „pravidel“ provozu ze strany pohostinských zařízení či čímkoliv jiným, pak všechny tyto skutečnosti měly být řádně zdokumentovány, měly být statisticky vyhodnoceny co se týče lokalizace do jednotlivých částí města a měly být vyhodnoceny i z pohledu příčiny, četnosti a opakování z hlediska provozoven. Současně měla být vyhodnocena i schopnost MěP a Policie ČR zjištěné skutečnosti eliminovat tak, aby bylo možné reálně konstatovat, do jaké míry jsou ovlivňovány a ovlinitelé jejich běžnou činností se stanovením kde konkrétně již je nutné problém řešit nad rámec jejich kompetencí a možností. To bohužel uděláno nebylo, alespoň ne dostatečně důsledně, což zásadně ovlivnilo rozhodnutí zavést omezení plošně.
Třetí příčina toho, jak byly vyhlášky přijaty, spočívá v neexistenci výstupů toho, co je popsáno v předchozím odstavci a především v tom, že problematika nebyla probrána (ani nemohla být neb nebylo na základě čeho) s poskytovateli pohostinských služeb za účelem společného hledání a participace, chcete li vzájemné kooperace – spolupráce při hledání řešení. Dnes je již snad každému jasné, že existuje li tento problém skutečně, nelze jej vyřešit pouze úřednickým rozhodnutím (plošně omezující vyhláškou).
Toto jsou skutečné příčiny všeho dění kolem OZV č. 2 a 3/2011 Města Chodova. Příčiny jednoznačně svědčící o selhání samosprávy při snaze problém řešit v zájmu těch, kteří mají problém a stěžují si, ale i s ohledem potřeby a práva těch, kteří problém nezpůsobují. Nikoliv snaha provozovatelů pohostinství ochránit svůj předmět podnikání a koneckonců i pracovní místa svých zaměstnanců před neadekvátním, nezdůvodněným, zbytečně tvrdým a nakonec i vzhledem k samotné realizaci vyhlášek (udělování výjimek z uložených omezení), nic neřešícím zásahem úřední moci. Jsem přesvědčen, že rozhodnost a argumentační připravenost (mimochodem, které se úředníci či zastupitelé města nedokázali ani přiblížit natož se jí vyrovnat) těch, kteří se proti zrušeným vyhláškám postavili je ku prospěchu všech stran. Budiž to všem ponaučením.
Jan Sinkule
člen Zastupitelstva města Chodova
JanSinkule
 
Příspěvky: 31
Registrován: 01 lis 2007 11:37

Re: Provozní doba pohostinských zařízení

Příspěvekod Petr Prokeš » 01 srp 2012 04:38

Tahle záležitost má další nezanedbatelný problémek, na který se, co do informovanosti veřejnosti, jaksi pozapomnělo. Tou je fakt, že ten, kdo provozuje výherní hrací automaty, je pouze jejich provozovatel, nikoliv majitel. Mejitelem je po celou dobu firma SLOT. SLOT ze svých příjmů sponzoruje desítky neziskových organizací a obecně prospěšných společností. Tyto společnosti by museli bez velmi slušných dotací od této společnosti svoje služby buďto razantně omezit, anebo svou činnost ukončit úplně. Předpokládám, že ani jedna jediná nezisková organizace by neřekla SLOTU děkujeme, ale my peníze od Vás nechceme. Pokud by došlo k plošnému výraznému omezení díky vyhlášce města, mohlo by se stát, že by řada těchto neziskovek o své dotace jednoduše přišla. Za kým by pak asi tak předstaitelé těchto organizací šli? Asi poděkovat Radě nebo Zastupitelstvu města, že díky své vyhlášce zajistili omezení mnohdy důležitých služeb. To se moc před volbami nehodí.
Pokud se plošně zakáže hazard, nezmizí. Jen se přesune do "ilegality" a nebude nad ním kontrola už vůbec, pokud je teď kontrolovatelnost mizerná. Jediné možné řešení je přestat rozhodovat "od stolu", ale nejprve vůbec zjistit, v čem je problém, zjistit možné alternativy řešení a pak se teprv rozhodnout, jaké opatření se přijme. Jako nejjednodušší a zároveň nejúčinnější se jeví model, který již běží v mnoha jiných městech. A to je- navýšit rozpočet a stav Městské Policii. Ta by podle vypracovaného plánu činností problémy spojené s hernami řešila, vyhodnocovala a evidovala. S tím by však ruku v ruce muselo jít důsledné vybírání uložených pokut a to i od "menšin" (máš na automaty? tak máš i na pokutu!), což je v našem městě problém. Pokuty - to je příjem do městské kasy. Předpoklad je, že tento příjem by nakrásně dva strážníky vyčleněné na tuto činnost "uživil". nemusí pochopitelně dělat jen toto, po určitém časovém období by mohli dostat zase jiný úkol- například problematika toulavých a VYHOZENÝch psů našimi spoluobčany ve městě. Možná bychom se divili, že když se chce, tak všechno jde.
Petr Prokeš
 
Příspěvky: 6
Registrován: 02 říj 2010 02:53

Re: Provozní doba pohostinských zařízení

Příspěvekod JanSinkule » 06 lis 2012 13:37

Pracovní skupina, která má vyřešit problém
Tak bylo zahájeno, řekněme, druhé kolo. Na světě je petice občanů stěžující si na rušení klidu v okolí bývalého OD Družstevník a provozovny u KASSu (nevím co to je teď, dříve to byl Mikeš). Beru tuto petici naprosto vážně, ale vedení a orgány Města zřejmě ne. Sportovní terminologií bych řekl: „sekundanti ven, ring volný, druhé kolo“. Skutečně, „ring volný“. Namísto toho, aby běžné, byť opakované, rušení pořádku bylo řešeno běžnými prostředky v pracovním pořádku orgánů Města, je ustanovena pracovní komise, která nemá ani potřebné informace, ani potřebné znalosti a ani potřebné kompetence, ale má problém vyřešit (jsem jejím členem, takže to platí i na mne). Z první diskuse, která proběhla 5. 11. 2012, mám dojem, že někdo řeší jen problém petice, jiní řeší problém celého města a jiní zase řeší jen problém heren – takto to nejde.
Jde li jen o problém v území, které vymezuje petice, pak vůbec nechápu proč má být řešený nějakou komisí, dokonce nechápu proč jej má řešit zastupitelstvo města jinak, než že petičníky informuje o přijatých opatření. Takovouto věc musí vyřešit městská policie a příslušné odbory města. Neumí li to, potom něco nefunguje.
Má li však jít o problematiku heren jako takových, respektive hracích automatů a výherních terminálů, potom už jde o trochu jinou věc. Jde o záležitost systémovou (v minulosti Městem zcela ignorovanou) a tu nevyřeší žádná pracovní skupina. Jde o to, že musí být legislativně správně určeno, kde herny mohou být a kde ne (pokud tomu tak není, potom stavební úřad nemá nejspíš jinou možnost, než stavbu povolit a následně zkolaudovat. No a povolení na provoz automatů vydává ministerstvo, ne město – tedy alespoň si to myslím. V takovémto případě „jsme druzí“). Takže:
1. Město se musí rozhodnout, zda chce co nejvíc peněz z poplatku za provoz automatů (potom počet heren nijak nereguluje – NIKDY SE O TO NESNAŽILO), ale pak se nemůže chovat jako lupič (ať je tu heren a automatů „plný pytel“ – poplatek se platí z automatu, nikoliv doby jeho provozu) a omezovat provoz heren (platit budete, ale provozovat „ne nebo jen malinko“ - ti co je provozují je také investovali a je to jejich živobytí). Nebo
2. Město má pocit, že herny jsou zdrojem špatné situace v oblasti bezpečnosti a pořádku a potom je potřeba:
a) Vědět to určitě, dokázat to doložit, pregnantně rozlišit problémová a neproblémová místa
b) Legislativně připravit půdu pro rozhodování stavebního úřadu a následného povolování provozu automatů (dohnat to, co bylo zanedbáno)
c) Postupně množství heren oprávněně, zdůrazňuji oprávněně (tj. jen tam, kde k tomu je skutečný důvod) redukovat
No a jde li o situaci na poli bezpečnosti a pořádku jako takovou, potom jde o vážný, velmi vážný problém, který nevyřeší žádná pracovní komise, ba dokonce ani Město samo. Je zapotřebí odborné spolupráce.

Jednoduše řečeno Město musí být řízeno odborně a profesionálně s důrazem na jeho kvalitní funkci. Nikoliv tak, jak řízeno je tj. s ohledem na to „abychom byli příště zase zvoleni“. Zvolený postup zahrnující onu nešťastnou pracovní skupinu spíše svědčí o tom druhém, o metodě „nastrčme jiné a schovejme se za ně“.
Nakonec poznámka: HNHRM (volební strana pana Hory) ve svém volebním programu dlouhodobě má právě vyřešení problematiky bezpečnosti a pořádku ve městě. Očekával bych tedy, že kromě takto získaných hlasů mají i nějaké propracované řešení (zrušené vyhlášky města za něj považovat, ani při nejlepší vůli, nejde). Omezování provozu, rušení provozoven nebo i ustanovení pracovní skupiny, která má tento problém vyřešit za ně svědčí o tom, že nemají nic kromě slibů. Myslím, že pěkně česky a srozumitelně tento postup komentuje pronesená věta: „přijde mi to, jako když přijde člověk k lékaři, že má průjem a on mu vrazí do zadnice špunt“.
JanSinkule
 
Příspěvky: 31
Registrován: 01 lis 2007 11:37

Re: Provozní doba pohostinských zařízení

Příspěvekod JanSinkule » 14 bře 2013 10:19

Třetí kolo
Ano proběhlo třetí kolo, a jak se zdá kolo poslední. Jako v amatérském boxu. Shrňme si průběh „duelu“. V prvním kole Město vydalo soubor vyhlášek pokoušejících se řešit problém pořádku a bezpečnosti ve městě. Některé byly dobré, některé ne. Akcent byl kladen na provoz výherních automatů a terminálů, jednoduše na hazard. Jakoby pořádek a bezpečnost stály a padaly jen a jen s hazardem. Po proběhnuvší diskusi byly vyhlášky zrušeny. Druhým kolem bylo jmenování pracovní skupiny zastupitelstva města, které bylo uloženo vypracovat návrh na řešení dané problematiky. Tato vypracovala a předala dva návrhy (autorem jednoho z nich jsem byl i já a mohu říci, že byl výsledkem třítýdenní usilovné práce – nic co bych si jen tak „vycucal z prstu“. Nicméně netvrdím, že to nutně musel být návrh nejlepší a vše řešící). Očekával jsem kolo třetí, očekával jsem, že o předaných návrzích bude, alespoň na úrovni orgánů Města, diskutováno a že bude koncipováno nějaké řešení.
Bohužel moje představa pokračování nebyla naplněna. Třetí kolo proběhlo tak, že se žádná diskuse o předaných předaných návrzích neuskutečnila a pro zastupitelstvo byly na jeho zasedání připraveny ke schválení návrhy obecně závazné vyhlášky zakazující požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek na veřejnosti, návrh jakési kostry (nikoliv tedy úplného znění) společné deklarace Města a provozovatelů heren o tom, jak zajistit jejich bezproblémový provoz, usnesení o posílení Městské policie Chodov o dva strážníky a o umístění kamerového bodu v oblasti ulic Osadní, Obránců míru a ČSM. Projednání těchto návrhů v programu jednání předcházel bod „Projednání materiálu předkládaného pracovní skupinou ZM“. Samozřejmě nic projednáváno nebylo. Zaprvé nemohlo, protože zasedání zastupitelstva není fórem, kde se návrhy teprve tvoří a za druhé vše již bylo dohodnutno – viz. výše uvedené návrhy řešení. Takovýto postup považuji za, přinejmenším, neslušný (vzpomínka na školní léta: jeden z učitelů chtěl vyzkoušet spolužáka, který zrovna neoplýval láskou ke škole a učení. Vyvolal jej a pronesl: „ty jsi sice takový pitomec, že bych ti s klidným svědomím mohl dát kouli bez zkoušení, ale kdybych to udělal, byl bych stejný pitomec, jako ty. Proto to s tebou budu muset těch pár minut vydržet.“) a hlavně, to bych chtěl zdůraznit, neproduktivní.
Jaký je výsledek takovéhoto postupu?
Přijatelná a jistě i prospěšná vyhláška města zakazující požívání alkoholu a jiných omamných látek na veřejnosti. Bohužel vyhláška, která není součástí nějakého smysluplně existujícího systému.
Jistě dobré rozhodnutí o umístění kamerového bodu v oblasti ulic Osadní, Obránců míru a ČSM. Opět ovšem zcela nesystémově (bude mít stejnou účinnost jako kamerový bod umístěný na objektu bývalého OD Družstevník – právě tento prostor byl důvodem petice občanů, která vyvolala opětovnou snahu problém řešit?).
Z personálního hlediska rozumné navýšení počtu strážníků MěP o dva.
Naprosto pochybný návrh společné deklarace o spolupráci provozovatelů heren a Města. Pochybný pro to, že byl předložen jen jako neúplný návrh s tím, že jej rada města následně dopracuje (proč jej tedy má zastupitelstvo schvalovat aniž by vědělo jaký bude konečný text), pochybný i proto, že není nikterak jasné co bude následovat, když nás provozovatelé s deklarací pošlou do …., a už vůbec nepanuje shoda na tom, že veškeré problémy v oblasti pořádku a bezpečnosti jsou způsobovány jen a jen hernami.
Souhrnně řečeno se jedná o řešení jaksi ad hoc, řešení, které má předstírat, že něco řeší. Myslím, že z celé proběhnuvší diskuse byla nejcennější věta pronesená kolegou Hodíkem (nedoslovná citace): „Když jsem byl s dětmi na táboře a u vody pískl plavčík, tak tam stáli všichni v pozoru. Tak to musí být i s městským policajtem“. Zcela souhlasím. To je totiž meritum celého řešení, celého mnou omílaného systému. Město Chodov se musí stát městem, kde je bezpečnost a pořádek pod bedlivým dohledem (zaznamenejte prosím, že říkám pořádek a bezpečnost – nikoliv jednotlivci. O dohled „velkého bratra“ určitě nikdo nestojíme), je li jejich skutečné porušování zásadním problémem. Porušování pořádku a ohrožování bezpečnosti musí být spolehlivě identifikováno, dokumentováno a jde li o patologický jev trestáno nikoliv domluvou, ale abych tak řekl „v nejvyšší sazbě“ (domluva je vhodná tam, kde jde jen o občasné selhání, nikoliv tam, kde hovoříme o závažném problému, a my o něm tak hovoříme).
Výkon městské policie a ostatních orgánů dohledu na dodržování pořádku a bezpečnosti musí být soustavný, systematický a nekompromisní. Řekl bych, v mezích zákona, bezohledný. Ovšem zase jen v případě, že problém je takový, jak je o něm hovořeno.
Přesně toto a jen toto bylo předmětem obou návrhů předložených pracovní skupinou. Musí být zcela jasně definováno, o jaký problém se jedná, musí být definováni jeho původci, musí být vytvořen systém, který předkládá a zajišťuje vše, co bylo výše zhruba naznačeno a co bylo ignorováno. Jen existence heren ve městě nemůže být tím, co problém nazývaný zásadním ohrožením pořádku a bezpečnosti způsobuje. Las Vegas by v takovém případě nemohlo být „k žití“. Bohužel se obávám, že přijaté návrhy problém neřeší (pokud ovšem za jejich vyřešení nepřijmeme konstatování, po čtrnácti dnech účinnosti, že se celá situace zklidnila. Tak jako v případě zrušené vyhlášky o omezení provozní doby restauračních zařízení, tak aby bylo vyvoláno zdání úspěšnosti).
JanSinkule
 
Příspěvky: 31
Registrován: 01 lis 2007 11:37


Zpět na Městský úřad

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron