Pečovatelská služba města Chodova
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz
K o n t a k t y
Pečovatelská služba města Chodova
Luční 1050
357 35 Chodov  

Vedoucí oddělení pečovatelské služby :
    352 377 712
    774 484 377
pecovatelska.sluzba@mestochodov.cz

Důležité dokumenty
    Pečovatelská služba má ve městě dlouhodobou tradici. Je poskytovaná podle zákona č.108/2006 Sb., a v souladu s tímto zákonem je zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Informace o službě lze získat přímo v sídle Pečovatelské služby, na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Chodově a na webových stránkách města. O službě jsou informováni praktičtí lékaři ve městě, kteří podle potřeby mohou službu svým pacientům doporučovat. K informovanosti veřejnosti o existenci služby slouží označení osobního automobilu, prezentace ve Zpravodaji města a také pravidelná každoroční účast na veřejné prezentační akci pořádané skupinou komunitního plánování sociálních služeb.

Rozsah poskytování pečovatelské služby
    Pečovatelská služba je poskytována v souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění a podle vypracovaných standardů kvality sociálních služeb.
Při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podávání jídla a pití)
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, vynášení odpadků, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu nebo po malování, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky topiva, běžné nákupy a pochůzky, velké nákupy, praní, žehlení ložního i osobního prádla)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do školy, školských zařízení, zaměstnání, doprovod k lékaři a na instituce poskytující veřejné služby)

Při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány tyto fakultativní činnosti:
  • přeprava vozidlem pečovatelské služby (přeprava po městě Chodov a Nové Sedlo a do Sokolova a Karlových Varů)
  • dohled nad užitím léků (podle ordinace lékaře)
  • dohled nad dospělým občanem
  • pronájem nerezového jídlonosiče

    V případě, kdy osoba požaduje službu, kterou neposkytujeme, sdělíme osobě informace nebo předáme kontakt na poskytovatele požadovaných služeb (např. poskytneme kontakt na pedikérku, kadeřnici, taxi službu, veřejné instituce). Jestliže osoba požaduje jinou sociální službu, než pečovatelskou, zprostředkováváme kontakt s jiným poskytovatelem sociální služby, kterou osoba požaduje.

Služby poskytované bez úhrady
- základní sociální poradenství – kontaktovat lze vedoucí pečovatelské služby, nebo sociální pracovnice odboru sociálních věcí na Městském úřadě v Chodově.
Copyright © 2009 Vojtěch Novák  &  Pečovatelská služba Města Chodova