Pečovatelská služba města Chodova
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz
D ů l e ž i t é     d o k u m e n t y
Popis Příloha
 Žádost o zavedení PS     25 kB 
 Pracovní postupy jednotlivých úkonů     67 kB Copyright © 2009 Vojtěch Novák  &  Pečovatelská služba Města Chodova