Pečovatelská služba města Chodova
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz
K o n t a k t y
Pečovatelská služba města Chodova
Luční 1050
357 35 Chodov  

Vedoucí oddělení pečovatelské služby :
    352 377 712
    774 484 377
pecovatelska.sluzba@mestochodov.cz

Důležité dokumenty
1) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
    Poskytování tohoto úkonu znamená, že osoba má ve své domácnosti připraveny potraviny např. pečivo, uzeniny, zeleninu, ovoce nebo hotové jídlo a pracovník jídlo podá osobě na talíř a následně ke stolu, aby mohla osoba jídlo zkonzumovat. V případě domluvy s osobou, může pracovník pomoci s konzumací jídla (nakrájí jídlo na menší kousky, nakrmí klienta). Stejně potupuje pracovník i s podáváním pití – nalije pití do skleničky nebo hrnku a pomůže osobě při pití nápoje.

2) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
    Osoba se s pracovníkem služby domluví, s jakým svrškem konkrétně potřebuje pomoci. Pokud jde o svlékání a oblékání, pomůže osoba pracovníkovi vybrat oblečení, do kterého se chce osoba obléknout. Pracovník pomáhá osobě s obléknutím či svléknutím svršků dle potřeby a soběstačnosti osoby. Pracovník dbá na intimitu klienta a respektuje tempo oblékání nebo svlékání. V případě, že chce osoby pomoci s oblékání a svlékáním speciálních pomůcek, nejdříve vysvětlí pracovníkovi svůj běžný postup. Pokud pomůcku používá poprvé, poradí se pracovník služby s lékařem, který pomůcku předepsal. Pracovník dle potřeby užívá ochranné pomůcky (rukavice).

3) Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
    Pracovník pomáhá osobě např. po návratu z nemocnice či jiného zařízení se opět začlenit do běhu domácnosti. Napomáhá osobě k soběstačnosti, s chůzí po bytě, pomáhá využívat kompenzačních pomůcek (berle, hůl, invalidní vozík). Po domluvě s osobou nacvičují nejčastější trasy po bytu (např. na WC, do kuchyně atd.) vždy dle potřeby klienta.

4) Pomoc při přesunu na lůžko či vozík
    V případě, kdy je osoba odkázána na pohyb s pomocí invalidního vozíku, pracovník napomáhá při přesunu z lůžka na vozík, či opačně. Pracovník s klientem nacvičuje soběstačnost v pohybu po bytě. Postupně společně nacvičují samostatný přesun osoby na vozík bez dopomoci, aby mohla být osoba co nejvíce soběstačná. Tento úkon zahrnuje i posazení osoby na lůžku, pomoc při přetáčení na lůžku. V případě potřeby dochází k osobě dva pracovníci a vzájemně si pomáhají, jelikož osoba musí cítit pocit bezpečí, pokud je potřeby využití nějakých pomůcek (např. protiskluzové podložky). Zajištění pomůcek zabezpečuje rodina osoby.

5) Pomoc při úkonech osobní hygieny
    Pomoc s výkonem hygieny provádí pracovník buď v domácnosti osoby, nebo ve Středisku osobní hygieny, které se nachází v hospodářské budově Domu s pečovatelskou službou. Osoba je povinna mít připravené alespoň 2 žínky, mýdlo, ručník apod. Pracovník má k dispozici ochranné pomůcky pro vlastní užití – rukavice či ochranný oděv. Pracovník hygienu v domácnosti osoby provádí dle možností osoby - buď ve vaně, nebo sprchovém koutě. Ve středisku osobní hygieny je k dispozici bezbariérový sprchový kout nebo vana a toaletní křeslo, na které se může osoba při výkonu hygieny posadit. Pracovník pomáhá osobě s mytím partií těla, které si není schopna osoba sama umýt. Pokud je osoba zcela lžící, provádíme hygienu na lůžku připravenými žínkami. Veškerá pomoc pracovníka služby závisí na individuální domluvě s osobou. Pracovník dbá na intimitu a stud osoby.

6) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
    Pracovník pomáhá osobě pouze s mytím vlasů, následným vysušením a učesáním. V případě, že osoba požaduje ostříhání vlasů, pracovník osobě domů objedná kadeřníka. Při péči o nehty stříhá pracovník pouze nehty nebolestivé, nevyžadující další ošetření. V případě bolestivých nehtů, zajišťuje pracovník osobě pedikúru.

7) Pomoc při použití WC
    Pracovník pomáhá osobě na WC na základě společně domluvených postupů. Pomoc spočívá v doprovodu na WC. V případě snížené pohyblivosti může pracovník osobě s jejím souhlasem zajistit klozetové křeslo. Pracovník dodržuje základní hygienické zásady, respektuje soukromí a intimitu osoby, používá ochranné pomůcky. Tento úkon zahrnuje i pomoc s vylitím nahromaděné moči osoby (ať už z nádoby mobilního WC, nebo mísy a bažanta).

8) Dovoz nebo donáška jídla
    Pečovatelská služba dováží osobám teplá i chlazená jídla od firmy Proxima Gastro s.r.o. Výběr je možný ze tří hlavních jídel, které jsou určené k přímé spotřebě bez skladování. Rozvoz oběda je v časovém intervalu od 9:30 do 13:00. Pro převoz stravy jsou užívány pouze nerezové jídlonosiče, které si může osoba pronajmout u pečovatelské služba za poplatek 10,- Kč / měsíc. V případě, že by si klient nechtěl jídlonosiče zapůjčit, je povinen zakoupit si dva nerezové jídlonosiče, aby byly dodrženy hygienické zásady. Osoba je povinna vždy připravit pracovníkovi, který rozváží obědy umytý jídlonosič z předchozího dne. Rozvoz chlazených jídel se uskutečňuje pouze v pátek odpoledne, nebo den před státním svátkem. Chlazená jídla nejsou však převážena v jídlonosičích, ale v umělohmotných miskách, které připraví firma Proxima Gastro s.r.o. Cena oběda je 65,- Kč (hlavní jídlo + polévka), hlavní jídlo bez polévky 60,- Kč, samotná polévka bez jídla 15,- Kč, zeleninový salát nebo talíř s polévkou 65,- Kč. Každý pátek rozveze pracovník nové jídelníčky, v pondělí a úterý vybírá vyplněné jídelníčky a každou středu vybírá peníze za vybrané obědy.

9) Pomoc při přípravě jídla a pití
    Tento úkon se domlouvá mezi pracovníkem a osobou alespoň jeden den dopředu, jelikož je časově náročnější. Osoba sdělí, co by chtěla uvařit. Společně s pracovníkem zjistí, jaké ingredience bude k přípravě jídla potřeba a zda je má všechny doma. V případě, že ne pracovník ingredience po domluvě s osobou dokoupí. Osoba pomáhá pracovníkovi s přípravou a vařením pokrmu – pokrm vaří společně. Pracovník službě pomáhá osobě pouze s úkony, které osoba nezvládá sama. Po ukončení pokrmu zkontroluje pracovník, zda jsou vypnuty všechny používané spotřebiče.

10) Běžný úklid + velký úklid + vynášení odpadků
    Běžným úklidem se rozumí pravidelný „malý“ úklid (např. mytí nádobí, utření prachu, vysávání, vytírání). Pracovník při úklidu respektuje zvyky osoby. Osoba se snaží s běžným úklidem pomáhat pracovníkovi. Úklidové pomůcky a prostředky připraví osoba.
Velkým úklidem se rozumí čtvrtletní, pololetní nebo roční úklid např. před svátky, po výměně oken, po malování apod. Při úklidu pracovník respektuje zvyky klienta, uklízí dle jeho požadavků s pomocí úklidových pomůcek a prostředků osoby.
Vynášení odpadků se účtuje samostatně pouze tehdy, pokud nejsou odpadky vynášeny v rámci úklidu domácnosti osoby.

11) Donáška vody
    Tento úkon se poskytuje v případě, kdy nastane situace, že nepoteče voda a v blízkosti bydliště osoby bude přistavena cisterna s pitnou vodou. Pracovník donese množství vody, o které osoba požádá.

12) Běžný nákup + velký nákup
    Osoba je povinna připravit pracovníkovi seznam s nákupem co si přeje nakoupit. Pokud není osoba schopna seznam napsat, vyčká na pracovníka a případně mu seznam nadiktuje, nebo ukáže v nákupních letáku co chce koupit. Osoba vždy předá pracovníkovi finanční hotovost, jejíž obnos si zapíše pracovníku do sešitu a osoba mu sešit podepíše. Pokud se osoba odmítne do sešitu podepsat, pracovník si to poznamená. Pracovník nakupuje osobě v obchodním centru, které je nejblíže bydliště osoby. Popřípadě nakupuje ve specializovaném obchodě, pokud má osoba nařízenou dietu a v obchodním centru takové potraviny neprodávají. Při nákupu pracovník kontroluje dobu trvanlivosti potravin, neporušenost originálního balení, čerstvost u zeleniny, ovoce, masa apod. Při skládání nákupu do tašky dbá pracovník na správné umístění potravin. Pracovník osobě vyloží nákup na určené místo, poté vyúčtuje s osobou zbylé finance, odevzdá účtenku od nákupu a nechá si do sešitu od osoby podepsat výdaj a zbytek peněz.
Tato pravidla platí jak u běžného také velkého (týdenního) nákupu. Výjimkou je, že velký nákup je osobě dovážen služební automobilem pečovatelské služby, vzhledem k tomu, že je jeho hmotnost vyšší než u běžného nákupu.

13) Běžná pochůzka
    Tímto úkonem poskytuje pracovník osobě běžné služby (např. odnesení složenky či dopisu na poštu, vyzvednutí receptu u lékaře, vyzvednutí léků v lékárně, odnesení dokumentů na úřady atd.). Běžná pochůzka může být buď s hotovostí, nebo bez hotovosti. Pokud osoba ví, že pracovník bude za nějakou službu platit, předá mu předem peníze, jejichž obnos si pracovník poznačí do sešitu a osoba je povinna mu zapsaný obnos podepsat. Pracovník po ukončení pochůzky opět vyúčtuje finance, předloží účty, zapíše výdaj a zbytek peněz do sešitu a osoba mu zapsané údaje opět podepíše.

14) Praní a žehlení ložního a osobního prádla
    Osoba je povinna připravit prádlo, které chce vyprat do pytle, aby jej mohl pracovník vzít k vyprání a vyžehlení do hospodářské budovy pečovatelské služby. Pracovník využívá prací prostředky služby. Pracovník prádlo vypere v pračce, nechá ho vysušit, poté ho vyžehlí a následně odnese zpět osobě do domácnosti. Prádlo osob se vždy pere a věší zvlášť, aby nedošlo k záměně.

15) Doprovod dospělých k lékaři, na instituce veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
    Osoba je povinna doprovod nahlásit dopředu minimálně tři dny. Pracovník doprovází tam i zpět. K doprovodu se může využít automobilu pečovatelské služby. Pracovník doprovodí osoby k lékaři nebo na instituci, kde na něj počká, pokud si to klient přeje. Pokud ne, domluví se pracovník s osobou, za jak dlouho má přijít zpět, popřípadě, aby osoba zavolala na služební číslo pracovníka, až bude chtít doprovodit domů. V případě, že je osoba odvezena k lékaři nebo na instituci veřejné moci do Sokolova nebo K. Varů, vždy tam na něj pracovník čeká, vzhledem k tomu, že by náklady na dopravu nebyly adekvátní, kdyby se pracovník vracel zpět a pak zase jel pro osobu.

16) Přeprava vozidlem pečovatelské služby
    Přeprava vozidlem pečovatelské služby je určena pouze pro přepravu k lékařům a na veřejné instituce. Přeprava je možná pouze v Chodově, N. Sedle, K. Varech nebo Sokolově (do ostatních měst v okrese, nebo kraji přeprava poskytována není). Přepravu vozidlem je osoba povinna nahlásit nejméně 7 dní dopředu, aby pokud tento termín byl již obsazen jinou osobou, se mohla osoba přeobjednat nebo sjednat jinou dopravu. Osoba bude odvezena na požadované místo. S přepravou do Sokolova a K. Varů úzce souvisí i doprovod osoby, vzhledem k tomu, že v těchto městech vždy s osobou čeká i pracovník.

17) Dohled nad dospělým občanem
    Jedná se o úkon, který v sobě skrývá několik dalších úkonů. Jedná se o povídání si s osobou, předčítání, čekání s osobou na sanitku, kontrola domácnosti osoby – vypnut plyn, voda, spotřebiče.

18) Pronájem nerezového jídlonosiče
    Pečovatelská služba v případě zájmu pronajímá nerezový jídlonosič osobě, která požaduje dovážku oběda. Osoba je povinna vždy vrátit pracovníkovi umytý jídlonosič. Pracovník poté ještě jídlonosiče pravidelně ošetřuje dle hygienických předpisů.


Copyright © 2009 Vojtěch Novák  &  Pečovatelská služba Města Chodova