Pečovatelská služba města Chodova
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz
K o n t a k t y
Pečovatelská služba města Chodova
Luční 1050
357 35 Chodov  

Vedoucí oddělení pečovatelské služby :
    352 377 712
    774 484 377
pecovatelska.sluzba@mestochodov.cz

Důležité dokumenty
Vítejte na stránkách
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
......................................................................

   Pečovatelská služba města Chodova byla na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 16.6.2008 zařazena do registru poskytovatelů sociálních služeb s datem poskytování od 1.7.2008. V úplném začátku měla pečovatelská služba kapacitu pouze 60 klientů. Ke dni 15.1.2018 došlo ke změně údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb ohledně kapacity, s tím že ambulantní služba je poskytována s maximální okamžitou kapacitou 1 klient a terénní služba je poskytována s maximální okamžitou kapacitou 5 klientů.

Základní informace:
   Město Chodov je poskytovatelem terénní a ambulantní pečovatelské služby. Pečovatelská služba spadá pod odbor sociálních věcí MěÚ v Chodově vedeném paní Mgr. Evou Virtelovou. Sídlem pečovatelské služby je Dům s pečovatelskou službou na adrese Luční 1050, Chodov, 357 35. Budova, ve které pečovatelská služba sídlí, je majetkem společnosti Bytservis Chodov, s.r.o. Pečovatelská služba je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Pečovatelská služba poskytuje pomoc občanům města Chodova a města Nové Sedlo, se kterým má Město Chodov sepsanou veřejnoprávní smlouvu o poskytování pečovatelské služby na území Nového Sedla.

Cíl pečovatelské služby:
    Pečovatelská služba podporuje občany, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, žít běžným způsobem života, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Zabezpečuje základní životní potřeby občanům, pomáhá při naplnění jejich osobních cílů, poskytuje služby dle jejich individuálních potřeb, navozuje pocit bezpečí u občanů.

Poslání pečovatelské služby:
    Posláním pečovatelské služby města Chodova je pomoc a podpora občanům v tíživé sociální situaci nebo občanům, kterým hrozí sociální vyloučení v důsledku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Poskytováním terénní pečovatelské služby v domácnosti občanů usiluje o udržení jejich soběstačnosti, a setrvání v jejich přirozeném prostředí.

Cílové skupiny, kterým je pečovatelská služba určena:
    Senior – osoba, jež dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kvůli svému zdravotnímu stavu není schopna bez pomoci jiné fyzické osoby zajistit základní životní potřeby.
    Osoba se zdravotním postižením – osoba, které byl z důvodu jejího špatného zdravotního stavu přiznán invalidní důchod a kvůli svému zdravotnímu stavu není schopna bez pomoci jiné fyzické osoby zajistit základní životní potřeby.
    Rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

Zásady poskytování služby
  • Službu poskytujeme bez ohledu na barvu pleti, víru a náboženství, politické vyznání, národní nebo sociální původ.
  • Službu poskytujeme v nejlepším zájmu klienta.
  • Respektujeme právo klienta.
  • Respektujeme soukromí klienta.
  • Dbáme na návrhy a připomínky klientů, které by mohly vést ke zkvalitnění sociální služby.
  • Respektujeme přání klienta.


Kde nás najdete
MAPA
Copyright © 2009 Vojtěch Novák  &  Pečovatelská služba Města Chodov