Oznámení chovatele včel o umístění...
03. Název životní situace
Oznámení chovatele včel o umístění trvalých nebo přechodných stanovišť včelstev
04. Základní informace k životní situaci

Chovatel včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších přepisů a ustanovením § 7 odst 1 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, oznamuje chovatel včel písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Chovatel včel – právnická či fyzická osoba

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnění formuláře oznámení

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemným oznámením podle místa stanoviště včel příslušnému úřadu

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor správy majetku  města, 1.patro, dveře č. 204 – p. Nehybová

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněný formulář oznámení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení chovatele včel o umístění trvalých nebo přechodných stanovišť včelstev

formulář zde

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádné, příslušné úřady pouze vedou evidenci oznámení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Žádné

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
nehybova@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

ustanovení § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších přepisů

ustanovení § 7 odst 1 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Žádné

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor správy majetku města

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
p. Nehybová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
21. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
21. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace