Obchodní a Živnostenský rejstřík
03. Název životní situace
Obchodní a Živnostenský rejstřík
04. Základní informace k životní situaci

Výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

o výpis může požádat jakákoliv fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele)

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • žadatel musí znát IČ subjektu
  • zaplacení poplatku
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

žádost o vydání výpisu na místě

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

na všech pracovištích Czech POINTu

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Komenského 1077, přízemí-vlevo, kontaktní místo Czech POINTu, tel. 352 352 111

pondělí, středa 8:00-11:30 12:30-17:00
úterý, čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30
pátek 8:00-13:00
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
  • žadatel nepředkládá žádné doklady
  • musí znát IČ subjektu
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

formulář je k dispozici na místě, není nutné vyplňovat předem

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • správní poplatek se hradí v hotovosti na přepážce CzechPOINTu
  • první strana 100,- a každá další 50,-
  • žadatel obdrží doklad o zaplacení
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

výpis žadatel obdrží bezprostředně po podání žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

nejsou

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
podatelna@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách: www.czechpoint.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

kontaktní místa Czech POINTu – Česká pošta, Hospodářská komora, notáři

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí- kontaktní místo veřejné správy Czech POINT

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Petra Pivková
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
27. 01. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace