Město Chodov
Město chodov Městská policie Chodov
Historie    Struktura    Vybavení    Městský záchranný systém    Prevence    Alternativní tresty    Aktuality    Kontakt

Husova 588, 357 35 Chodov, telefon : +420 352 352 156 (Operační středisko),
mobil +420 606 400 059, 156 (tísňová linka)

Městská policie

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména

  • dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku,
    přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití,
  • odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky,
  • upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění,
  • přispívá v rozsahu stanoveném zákony k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty.

Odkazy