Kultura ve městě


Hlavním organizátorem kulturních akcí ve městě je Kulturní a společenské středisko Chodov (KASS), které pořádá v průběhu celého roku plesy, společenské večery, maškarní karnevaly, ale také divadelní a filmová představení, hudební pořady, řečnické estrády a další.   Ve  velkém sálu KASS se pořádají také prodejní akce a regionální výstavy. KASS provozuje televizní studio, které vysílá pořady vlastní výroby i pořady převzaté prostřednictvím kabelové televize.

Od ledna 2008 spadá do působnosti KASS také zajišťování činnosti Galerie u Vavřince. Tato vznikla po celkové rekonstrukci domu čp. 39, stojícího v těsné blízkosti kostela sv. Vavřince, v jeho posledním patře. Maximálně prosvětlený prostor je klimatizovaný, vybavený multimediální technikou a výstavními panely. Jsou zde pořádány výstavy různých uměleckých žánrů, ale také semináře a jiné vzdělávací akce.

Kontakt: jednatel p. Jiří Spěváček
Telefon: +420 352 352 421
E-mail: kass@kasschodov.cz
Web: www.kasschodov.cz


Městská galerie, která je umístěna v Domě dětí a mládeže Bludiště Chodov, pořádá v průběhu roku zajímavé výstavy různých žánrů – přes prezentaci lidových tradic, fotografické výstavy cestovatelů, výstavy malířské, modelářské, keramické až po výstavy prací chodovských dětí i seniorů nebo absolventů Základní umělecké školy Chodov. Ředitelka DDM, p. Mgr. Renáta Dočkalová, uvítá nabídku na uspořádání výstavy jakéhokoliv žánru.

Kontakt: Mgr. Renáta Dočkalová
Telefon: +420 352 352 280
E-mail: ddm-chodov@mybox.cz
Web: www.ddmchodov.cz


Městská knihovna v Chodově sídlí v domě na Staroměstské ulici, čp. 55, který byl postaven v roce 1911 jako lékárna. Původní účel budovy symbolizuje zachovaný znak Aeskulapa na střeše a nápis Apotheke nad vchodem do knihovny. V roce 2002 byl tento dům rekonstrukcí rozšířen o přístavbu, ve které vznikla Síň historie města a čítárna. Z bývalého průchodu do dvora pak byly vybudovány prostory, dnes využívané knihkupectvím, které je rovněž součástí knihovny. Hlavním posláním však zůstává knihovnická činnost spočívající ve vypůjčování nepřeberné řady titulů knižních, ale i hudebních.

Do působnosti knihovny spadá také činnost turistického infocentra, které od ledna 2007 sídlí v Domě u Vavřince.

Kontakt:
Telefon: +420 352 352 250
Fax: +420 352 352 258
E-mail: mkchodov@volny.cz
Web: www.knihovnachodov.cz


Sport ve městě


Město Chodov je jedním z měst, která vynakládají nemalé prostředky na rozvoj sportu ve městě a na podporu organizací, které ke sportu a aktivnímu využití volného času vedou mládež. Obyvatelé města mohou ke sportování využívat tělocvičny, fitnes centra, kuželkárnu, bowling, tenisové a volejbalové kurty a řadu volně přístupných sportovišť, která byla ve městě vybudována.

Město Chodov již od roku 1994 oceňuje nejlepší sportovce, kteří úspěšně reprezentují Chodov nejen doma, ale i v zahraničí.
Vyhodnocováni jsou sportovci, kteří dosáhli vynikajících výsledků v těchto kategoriích:

 • mládež kolektivy
 • mládež jednotlivci
 • dospělí kolektivy
 • dospělí jednotlivci
 • trenéři
 • osobnost sportu (od r. 2004)

Výsledky nejlepších sportovců najdete zde :

Kontakty na chodovské zájmové organizace naleznete i v dokumentu v záhlaví této stránky.


Sportovní areály


Sportovní areál v Bezručově ulici
Tento areál je majetkem města Chodov a je spravován sportovním klubem BVC Chodov
K jeho vybavení patří:

 • pískový kurt 44 x 31 m, který lze variabilně rozčlenit na oficiální kurty pro beach volejbal, beach házenou nebo beach fotbal
 • hřiště s umělou trávou na minikopanou – 40 x 20 m
 • minigolf s 18-ti jamkami
 • in-line dráha o délce 333 m
 • 2 hřiště na pétanque

Telefon správce : 774 251 796


Sportovní areál ve Smetanově ulici
Jedná se o oplocený areál se vchody ze Smetanovy ulice, Hlavní ulice a přes areál DDM. Travnatý povrch mezi jednotlivými sportovišti je pravidelně udržován.
Vybavení :

 • hřiště s umělou trávou (malá kopaná, házená)
 • plocha s vybavením na odbíjenou, nohejbal a košíkovou
 • dvě dráhy v délce 60m ( umělý povrch)
 • sektor pro skok daleký
 • sektor pro vrh koulí
 • kurt na plážový volejbal
 • asfaltová plocha – tenis, nohejbal, badminton, nebo bruslení
 • betonový stůl pro stolní tenis
 • Dětský koutek :
 • pískoviště, kolotoč, houpačky, skluzavka, pružinová houpadla a dřevěné prolézačky

Telefon do kanceláře správce (v době provozu): 352 352 298


Sportovní areál OLYMPIONIKŮ ČR

Oplocený areál se vstupem přes lávku z ulice Okružní nebo z ulice Husova.

Otevírací doba pro veřejnost březen až červen a září, říjen od 15,00 hod. do 19,00, do 15,00 hod. bezplatně pro školy a školky, červenec a srpen od 16,00 do 20,00 hod.

Ostatní měsíce je areál pro veřejnost uzavřen. Možná je dohoda o pronájmu a pořádání sportovních soustředění.

Tento areál je majetkem města Chodov a je spravován sportovním klubem ŠAK Chodov

V areálu je k dispozici:

 • atletická dráha, 1 kolo 333,33 m
 • víceúčelové hřiště – házená, malá kopaná, basket, odbíjená
 • sektor pro skok daleký
 • sektor pro skok vysoký
 • sektor pro skok o tyči
 • sektor pro hod oštěpem, míčkem
 • na všech těchto sektorech je povrch Polytan M
 • sektor pro vrh koulí
 • sektor pro hod diskem
 • dětský koutek, prolézačky, hrazdy, kolotoč
 • betonové stoly na stolní tenis
 • travnatá plocha, možnost malé kopané
 • po dohodě sauna a možnost ubytování v chatkách
 • šatny, sociální zařízení
 • klubovna, při závodech malý bufet
 • pergola se stoly a lavicemi

Telefon správce : 602 459 734


Multifunkční hřiště Stará Chodovská

K jeho vybavení patří:
hřiště o rozměru 34 x 18 m, s tartanovým povrchem, oplocené do výšky 4 m

 • basketbal
 • volejbal
 • mini kopaná
 • tenis
 • florbal
 • vybavení pro sporty basketbal, tenis, odbíjená

Pumptrack u Bílé vody 

Provoz pumptracku byl slavnostně zahájen 2. června 2018.

 • kola
 • skateboardy
 • longboardy
 • inline brusle
 • koloběžky

 


Workout hřiště

v ulici U Porcelánky


Bílá voda 

Příměstská rekreační zóna Bílá voda je vzdálená z centra města 1,6 km severozápadním směrem. Jedná se
o vodní nádrž na katastru vesnice Smolnice, která musela ustoupit dolové činnosti. Dojdeme sem ulicí Poděbradova až na konec Chodova a po asfaltové cestě přes Smolnický kopec. Je možné sem pohodlně dojet také autem a zaparkovat na prostorném parkovišti. Stezka kolem nádrže, dlouhá 1,5 km, je zpestřena cvičebními stroji. V létě je k dispozici ponton, občerstvení, převlékací kabinky a udržovaná písčitá pláž.