Znak města

Užívání LOGA města Chodov

Logo slouží k propagaci města jako jeho grafický symbol (chráněn ochrannou známkou). Jiné subjekty mohou užívat logo města jen s jeho souhlasem.

Užívání ZNAKU města Chodov

Město a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky u obce není nutný její souhlas (§ 34a zákona č. 128/200 Sb., o obcích).
Znak slouží k reprezentaci města a je užíván jako jeho oficiální symbol.


> Logo města
formát JPG  – 67kB , 300 DPI, obrazová velikost 3070 x 369
formát CDR, CorelDraw verze 9

m_logo

Znak města
formát JPG  – 598kB , 300 DPI, obrazová velikost 1033 x 1183
formát CDR, CorelDraw verze 9
 znak

Prapor města
formát JPG  – 99kB , 254 DPI, obrazová velikost 607 x 409
 prapor

Vyzvánění – Zvon Vilém
krátké (SMS) – mp3  – 160kB
střední (vyznánění) – mp3  – 2347kB
dlouhé – mp3  – 5661kB
 zvon