Kronika města
Koncept kroniky2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Zákon ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí

Kronika města

Zákon ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí
ve formátu PDF.

Seznam nejdůležitějších kronik k dějinám Chodova

zdroj: Státní okresní archiv Jindřichovice

– Kronika města Chodova 1923 – 1927
– Kronika města Chodova 1945 – 1981
– Kronika města Chodova 1982 – 1997
– Kronika města Chodova 1998 – 2003
– Kronika fary Chodov 1735 – 1847
– Kronika fary Chodov 1836 – 1936
– Kronika německé obecné školy dívčí Chodov 1895 – 1917
– Kronika německé obecné školy dívčí Chodov 1916 – 1935
– Kronika německé obecné školy dívčí Chodov 1936 – 1944
– Kronika německé měšťanské školy Chodov 1899 – 1912
– Kronika německé měšťanské školy Chodov 1912 – 1929
– Kronika obecní knihovny 1933 – 1937

 

 

 

 

 

Novodobí kronikáři města Chodova

rok jméno kronikáře
1945 Adolf KLEINMOTH
1950 – 1951 Jaroslav MELÍŠEK (zpracoval retrospektivně předchozí roky)
1952 – 1954 Václav KASÍK
1955 – 1958 Libuše CHVÁTALOVÁ
1959 – 1960 Václav KASÍK
1961 – 1967 Libuše CHVÁTALOVÁ
1968 Václav ŠVORBA (dodatek Václav Kasík)
1969 – 1977 Václav KASÍK
1978 – 1980 Rudolf VOLEMAN
1981 – 1989 Jiřina MECELOVÁ
1990 Václav KUBÍČEK
1991 – 1997 Jana HREBEŇÁKOVÁ
1998 – 2008 Mgr. Ivana SARKÁNYOVÁ
2009 Bc. Jitka Hloušková

Jak probíhá zpracování zápisu do kroniky

V současné době je koncept zápisu zpracováván podle schématu, odsouhlaseného radou města Chodova. Toto „pevné“ členění obsahu zápisu má svůj praktický význam – na posledních stranách knihy kroniky lze najít odkazy na konkrétní stránku podle názvů kapitol na zápisy provedené v jednotlivých letech.
Koncept zápisu připomínkuje a později schválí rada města a uloží kronikáři zápis ručně zapsat do knihy kroniky města. Zápis samotný je prováděn dokumentním inkoustem.
Od roku 1998, kdy začala práci kronikáře vykonávat Mgr. Sarkányová, byly zápisy prováděny v elektronické verzi.
Kronikářka již po řadu let spolupracuje s panem Vladimírem Hrebeňákem, který zápis doplňuje o tuší psané nadpisy jednotlivých kapitol.

Kde jsou knihy kronik uloženy?

Po provedení posledního zápisu v konkrétním svazku kroniky města zůstává tento uložen na městském úřadu dalších 10 let. Po této době je kronika uložena do Státního okresního archivu v Jindřichovicích. Zde se nacházejí také všechny svazky zmíněné v úvodu tohoto povídání o kronikách.
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím může každý občan o bádání historických dat z kronik města požádat pracoviště Státního okresního archivu v Jindřichovicích, kde mu toto bude za splnění určitých podmínek umožněno.
Abychom přístup k informacím, zaznamenaným v kronikách města Chodova usnadnili co nejširší skupině obyvatel a zájemců o historii města Chodova, byly do elektronické verze převedeny také zápisy ze svazku psaném v letech 1982 – 1997. Tyto budou na webu umisťovány postupně, tak, jak bude jejich úprava dokončena.
Digitalizované kroniky