Dotační projekty
Popis Příloha
Biosolární střecha na Základní škole Chodova, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace Biosolar_3ZS.pdf   –   138 kB
Projekt regenerace veřejných prostranství sídliště mezi ul. Tovární, Palackého, Školní, parc. č. 1646/1, k. ú. Dolní Chodov Regenerace_sidliste.pdf   –   466 kB
Projekt regenerace území brownfieldu – Stavební úpravy bývalého objektu knedlíkárny na městskou knihovnu v Chodově
Nova_knihovna.pdf   –   525 kB
Snížení energetické náročnosti budovy Dukelských Hrdinů 260, Chodov
ZUS_Dukelskych-hrdinu.docx   –   30 kB
Chodov slaví s partnerskými městy
Chodov slaví.pdf   –   119 kB
Komplexní modernizace odborných učeben s ohledem na sociální inkluzi
Modernizace učeben.pdf   –   568 kB
Obnova historické paměti Chodovska Popis projektu.pdf   –   518 kB
InduCult InduCult.pdf   –   794 kB
Chodov a Waldsassen sportují Chodov a Waldsassen sportují.pdf   –   510 kB
Chodov a Oelsnitz sportují! Chodov a Oelsnitz sportují!.pdf   –   88 kB
Oslavy tradičních svátků v česko-bavorském příhraničí Oslavy tradičních svátků v česko-bavorském příhraničí.pdf   –   88 kB
Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ Efektivní veřejná správa v MSV.pdf   –   155 kB
Publicita MSV – plakát.pdf   –   73 kB
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Nerudova Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Nerudova.pdf   –   240 kB
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Školní Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Školní.pdf   –   241 kB
Poznej své partnerské město Poznej své partnerské město.pdf   –   214 kB
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. A. Komenského Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. A. Komenského.pdf   –   247 kB
Setkání sportovců partnerských měst Setkání sportovců partnerských měst.pdf   –   55 kB
Rekreace a sport v Krušných horách Rekreace a sport v Krušných horách.pdf   –   91 kB
Hornické revíry – dědictví a šance Hornické revíry – dědictví a šance.pdf   –   91 kB
Sportovní hala Chodov – slavnostní otevření Hala červenec – srpen 2012.pdf   –   1584 kB
Sportovní hala Chodov – provozní zázemí hala.pdf   –   426 kB
Sportovní hala Chodov – hrací plocha zpravodaj_2_2012.pdf   –   698 kB
Projekt prevence a sanace dluhů obyvatel Chodova ohrožených ztrátou bydlení prevence a sanace dluhů.pdf   –   55 kB
Zimní tradice v Podkrušnohoří Zimní tradice v Podkrušnohoří.pdf   –   55 kB
Račí rybník – bezpečnostní přepad
Račí rybník – bezpečnostní přepad.pdf   –   207 kB
Máme něco společného Máme něco společného!.pdf   –   347 kB
Snížení energetické náročnosti budovy Husova 788, Chodov Chodov_Husova_ZS.pdf   –   367 kB
Oslavy tradičních svátků očima mladých Oslavy tradičních svátků   –   25 kB

 

europa-flagkarlkraj6c4d40da-d67d-4253-9343-98606b57e0b9zivkraj