M Ě S T O  C H O D O V

U S N E S E N Í
z 4/2022 zasedání Zastupitelstva města Chodov konaného
dne 2.6.2022Usnesení č. 36/2022
Složení slibu člena zastupitelstva města
ZM
 • bere na vědomí
  složení slibu člena zastupitelstva pana Jiřího Mazura podle § 69 odst. 2 zákona o obcích


Usnesení č. 37/2022
Dohoda o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace - projekt : Volnočasový areál Chodov - Bílá voda
ZM
 • projednalo a schvaluje
  Dohodu o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace - projekt : Volnočasový areál Chodov - Bílá voda
 • ukládá
  starostovi v zastoupení města dohodu podepsat
  T: 17.6.2022


Usnesení č. 38/2022
Návrh rozpočtové změny na rok 2022 - webové stránky města
ZM
 • projednalo a schvaluje
  návrh rozpočtové změny na rok 2022 ve výši 200 000,- Kč na pořízení nových webových stránek kryté fondem rezerv
 • ukládá
  starostovi zajistit plnění usnesení
  T: 20.6.2022Patrik Pizinger
starosta města
  Mgr. Luděk Soukup
místostarosta města


Zpracováno systémem T-WIST®
Vytiskl: Jitka Trnková, Oddělení: Kancelář starosty, Dne: 03.06.2022 - 09:35