Bodové hodnocení řidiče
03. Název životní situace
Bodové hodnocení řidiče
04. Základní informace k životní situaci

Výpis z bodového hodnocení řidiče

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

o výpis může požádat pouze osoba s přiděleným rodným číslem, které se výpis týká, po předložení platného dokladu totožnosti, je možné zastoupení na základě úředně ověřené plné moci

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

– předložení platného občanského průkazu, nebo cestovního dokladu

– zaplacení poplatku

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

ústní žádostí o vydání bodového hodnocení řidiče

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

na všech pracovištích Czech POINTu

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, Komenského 1077, přízemí-vlevo, kontaktní místo Czech POINTu, tel. 352 352 111

pondělí, středa 8:00-11:30 12:30-17:00
úterý, čtvrtek 8:00-11:30 12:30-15:30
pátek 8:00-13:00
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

platný doklad totožnosti, přidělené rodné číslo (občanský průkaz,cestovní pas, povolení k pobytu, atd)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost je vyplněna elektronicky,  žadatel podepisuje převzetí výpisu

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

správní poplatek ve výši 100,- kč za první stránku a za každou další 50,- kč se hradí v hotovosti na přepážce Czech POINTu, žadatel obdrží doklad o zaplacení

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

výpis žadatel obdrží bezprostředně po podání žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

nejsou

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
podatelna@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách: www.czechpoint.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

kontaktní místa CzechPOINTu – Česká pošta, Hospodářská komora, notáři

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí- kontaktní místo veřejné správy Czech POINT

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Petra Pivková
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
27. 01. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace