16.1. 2018
Statistické výstupy MěP Chodov vytipovaných činností za rok 2017
Výčet vybraných činností Městské policie ve statistickém přehledu za uplynulý rok...
8.1. 2018
Doporučení Střediska prevence kriminality
Pokud přijdou mrazy, varujeme rodiče malých dětí, aby poučili své ratolesti o nebezpečí vstupu na zamrzlé vodní plochy bez dozoru dospělé osoby.