27.11. 2019
Upozornění Střediska prevence_advent
Doporučení v předvánočním čase k ochraně majetku.
25.10. 2019
Středisko prevence kriminality - Seniorské dny
V rámci Seniorských dní navštívili dne 9.10. velitel městské policie Ladislav Staněk a velitel jednotky dobrovolných hasičů Jiří Kiss, Dům s pečovatelskou službou v ul. Luční, kde přednášeli o prevenci majetkových a bytových krádeží, osobního bezpečí a požární prevenci. Tato setkání jsou pořádána Střediskem prevence ve spolupráci se sociálním odborem města a Klubem důchodců jednou ročně a jsou velmi přínosná s ohledem na rizika dané problematiky.
25.10. 2019
Upozornění Střediska prevence_svátek Dušiček
S blížícím se svátkem Dušiček upozorňujeme návštěvníky chodovského hřbitova, aby zejména při parkování svých vozidel respektovali průchod a průjezd ke hřbitovu.
25.10. 2019
Upozornění Střediska prevence _Přezouvání pneumatik
Vážení řidiči, připomínáme znění zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích s odkazem na §40a, který řeší provoz vozidel v zimním období. Od 1. 11. do 31. 3. přezout na zimní pneumatiky. V ustanovení je však zmíněna i podmínka, kdy tato povinnost se uplatňuje jen v případě, kdy se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo je předpokládáte.
22.10. 2019
Výstraha Střediska prevence kriminality_Podomní prodejci
Opět jsme zaznamenali ve větší míře nájezdy podomních prodejců v Chodově. Prodejci chodí po bytových domech, tipují si starší osoby a nabízejí nevýhodný prodej nejrůznějších energií a služeb. Své služby halí do výmluvného prodejce v saku a kravatě, který Vám nabízí výhodné smlouvy. Důrazně doporučujeme neotevírat dveře, nekomunikovat s těmito prodejci a případně přivolat policii. V našem městě je podomní prodej zakázán Nařízením města č.2/2013, v článku 7.
3.10. 2019
Projekt Buďte vidět přežijete_Středisko prevence kriminality
Myslete na svou bezpečnost...
3.10. 2019
Doporučení Střediska prevence _zazimování zahrad
Podzim na zahrádkách...
2.8. 2019
Středisko prevence kriminality_Setkání preventistů
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ PREVENTISTŮ MĚSTSKÝCH POLICIÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI
10.7. 2019
Středisko prevence kriminality_Povinné čipování psů
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
11.6. 2019
Den dětí v Chodově
Dne 31.5.2019 se Středisko prevence kriminality při MěP Chodov, spolu s chodovskými hasiči, podílelo svou prezentací při pořádání Dne dětí pro chodovské školy. Organizaci zajišťoval Dům dětí a mládeže. https://www.youtube.com/watch?v=sc-tXeNUKek
11.6. 2019
Středisko prevence kriminality_Letní dovolené
Dodržujte zásady bezpečnosti při ochraně svého majetku v době dlouhodobé dovolené mimo svůj domov...
29.5. 2019
Den otevřených dveří u Městského záchranného systému Chodov
Dne 16.6.2019 v dopoledních hodinách zveme širokou veřejnost na Den otevřených dveří našeho Městského záchranného systému. Akce se tradičně uskuteční v areálu Městského záchranného systému, k prezentaci bude připravena ukázka techniky hasičů, strážníků i policistů...
30.4. 2019
Středisko prevence kriminality_Čarodějnice
Městská policie se připojuje k organizaci a zajištění Čarodějné hry pro děti, které navštíví oslavu pálení letošních Carodějnic. Přijďte si vyzkoušet hru "U Neplechy" k modrému stánku Městské policie na stanoviště vedle hasičů :-)
30.4. 2019
Středisko prevence kriminality_Protidrogový vlak
Jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. Vlak zastaví ve stanici Chodov ve dnech 6. a 7. května 2019 a je určen především pro školy, nicméně na své si přijde i veřejnost. Pro ni bude vlaková souprava otevřena po oba dva dny odpoledne od 15.30 do 18 hodin. Program začíná každých 20 minut.
8.4. 2019
Středisko prevence kriminality_cyklistická soutěž
Průběžné a celkové výsledky
3.4. 2019
Informace veřejnosti - Městský kamerový systém
V rámci dozoru a dohledu nad zabezpečením veřejného pořádku, je v rámci regionu města zřízen Městský kamerový systém, který obsluhuje Městská policie Chodov. Kamerové výstupy jsou vyhodnocovány v souladu s §24b, odst.1) a odst.2), zák.č.553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších změn a novel.
15.3. 2019
Blokové čištění města
Od 1. dubna probíhá opět v regionu města Blokové čištění. Věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu značení a vyznačené době platnosti v jednotlivých ulicích. Vyhnete se tak případným nákladům za odtah vozidla. Harmonogram čištění naleznete na stránkách města. V roce 2018 to bylo za celé Blokové čištění 153 vozidel!!
12.2. 2019
Výběrové řízení na pozici strážník Městské policie
Pozor, uvolnily se nám dvě tabulková místa strážníka pro výkon služby. Nabízíme zajímavou a variabilní práci pro město, v přátelsky stmeleném kolektivu parťáků. Pokud máte zájem, kontaktujte nás.
4.2. 2019
Statistický přehled vybraných činností MěP Chodov za rok 2018
Grafický přehled některých činností MěP Chodov v uplynulém roce. V rámci přestupkové agendy samozřejmě dominuje jako vždy - doprava.