20.3. 2020
Informace Městské policie Chodov _výkon služby, priority
Důrazně žádáme všechny občany města, aby dbali všech nařízení a pokynů v rámci vyhlášeného stavu nouze a neztěžovali tak práci bezpečnostním složkám.
18.3. 2020
Informace Městské policie Chodov _ Prevence před šířením Coronaviru
Doporučení nejen pro seniory v rámci prevence proti šíření nákazy...
16.3. 2020
Informace Městské policie Chodov _ Budova MZS je uzavřena
Komunikujte spíše telefonicky a elektronicky, omezte osobní kontakt...
10.3. 2020
Informace Městské policie Chodov _Vyhlášení stavu nouze a následná opatření a doporučení
Základní informace vlády ČR v souvislosti s řadou preventivních opatření proti rozšíření onemocnění COVID-19
14.1. 2020
Doporučení úseku prevence při MěP Chodov _led na vodních plochách
Varování před nedostatečně zamrzlými vodními plochami v regionu města s ohledem na volnočasové aktivity malých dětí bez dozoru dospělých. Následuje i doporučení pro řidiče v době námrazy v regionu města...
14.1. 2020
Statistika Městké policie za rok 2019
Statistický přehled některých vybraných činností strážníků za rok 2019...
14.1. 2020
Notes strážníka Pavla_Projekt prevence na školách
V přemíře nejrůznějších pracovních úkolů a povinností se i pro rok 2020 podařilo úseku prevence při MěP Chodov uchovat prevenční projekt pro I.st. Základních škol...
14.1. 2020
Doporučení úseku prevence při MěP Chodov _námraza
v případě výskytu námrazy na chodnících a silničních komunikacích v regionu města...
10.7. 2019
Středisko prevence kriminality_Povinné čipování psů
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.