Bezdlužnost
03. Název životní situace
Bezdlužnost
04. Základní informace k životní situaci

Potvrzení o bezdlužnosti vydává ekonomický odbor na žádost občana.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oprávněná osoba ekonomického odboru vydává toto potvrzení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Občan se dostaví s tiskopisem na ekonomický odbor.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, Komenského 1077,  KTA – Oddělení ekonomiky – úsek vymáhání pohledávek, Ing. Vladimíra Müllerová

  •  Úřední dny:   Pondělí, Středa  8.00 – 11.35 12.20 – 17.00
  • další dny:         Úterý, Čtvrtek   8.00 – 11.35  12.20. – 15.30
  • Pátek :                                                8.00 – 13.00

 

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář, na kterém je požadováno potvrzení o bezdlužnosti.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Nejsou žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny. Zpravidla je potvrzení vydáno ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
mullerova@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:  KTA – oddělení ekonomiky, úsek vymáhání pohledávek, Městský úřad Chodov
Další informace najdete na www stránkách:  www.mestochodov.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

KTA – oddělení ekonomiky, úsek vymáhání pohledávek

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Ing. Vladimíra Müllerová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
21. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
01. 09. 2014
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace