Adresa pro doručování
03. Název životní situace
Adresa pro doručování
04. Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan České republiky.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu písemně požádá o zavedení údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti v listinné podobě, která musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, což neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny.

08. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit

Na městském (obecním) úřadě v místě svého trvalého pobytu.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Chodov, Komenského 1077, odbor školství, kultury a vnitřních věcí – evidence obyvatel (přízemí – dveře č. 104)

Úřední hodiny: pondělí a středa  8:00-11:30 a 12:30-17:00

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Občan předkládá platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro podání žádosti není právně závazný formulář, lze však využít tiskopis „Hlášení adresy pro doručování“, který je k dispozici na ohlašovně.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu
zapfova@mestochodov.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“).

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
22. Další informace

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá (orgán/útvar/funkce)

Městský úřad Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních věcí, evidence obyvatel.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Hana Zapfová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
21. 03. 2017
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
21. 03. 2017
29. Datum konce platnosti návodu
bez časového omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace