Elektronická úřední deska
Název:
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Chodov
Datum vyvěšení:
28.4. 2017
Typ:
Obecně závazná vyhláška
Datum stažení:
30.5. 2017
Popis:
Projednání doplněného návrhu zpráva o uplatňování Územního plánu Chodov
Zdroj:
Kancelář tajemnice úřadu
Název:
Územní Rozhodnutí
Datum vyvěšení:
28.4. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
15.5. 2017
Popis:
Chodov, SO, parc.č. 2654/1, 2655/28 k.ú Dolní Chodov, obec Chodov - přípojka vody
Zdroj:
MěÚ Chodov, Odbor stavební úřad
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
28.4. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
29.5. 2017
Popis:
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2017
Zdroj:
FÚ Sokolov
Název:
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, monitorovací kalendář
Datum vyvěšení:
27.4. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
14.5. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
Název:
Oznámení - vyhlášení popisu věci
Datum vyvěšení:
27.4. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
27.10. 2017
Popis:
viz příloha (OŠKV/8008/2017)
Zdroj:
Policie České republky
Název:
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Datum vyvěšení:
26.4. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
13.5. 2017
Popis:
Stavební úpravy - zateplení bytového domu v ulici Husova 990, Chodov
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OSÚ
Název:
VV - oznámení o uložení písemnosti
Datum vyvěšení:
21.4. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
8.5. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, územní pracoviště Sokolov
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
21.4. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
24.5. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 23. 5. 2017 ve 14.00 hodin (OŠKV/7321/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Karlovy Vary
Název:
Usnesení - přerušení řízení
Datum vyvěšení:
21.4. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
8.5. 2017
Popis:
"Multifunkční optická síť Chodov - část ulice Bezručova"
Zdroj:
MěÚ Chodov, Odbor stavební úřad
Název:
Oznámení o zahájení územního řízení
Datum vyvěšení:
21.4. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
8.5. 2017
Popis:
Chodov Karlovarská ulice - veřejné osvětlení II. etapa
Zdroj:
MěÚ Chodov Odbor stavební úřad
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
19.4. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
6.5. 2017
Popis:
Dočasný zákaz zastavení na parkovišti u OD Družstevník
Zdroj:
Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad - doprava
Název:
Usnesení
Datum vyvěšení:
19.4. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
21.5. 2017
Popis:
Dražba č.j. 120 EX 32061/13-152 ze dne 9.2.2017 se odročuje na neurčito (OŠKV/7133/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
19.4. 2017
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
9.5. 2017
Popis:
pč. 1185/189, 1185/201, 1185/202, vše v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Ztráty a nálezy
Datum vyvěšení:
4.4. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
31.3. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
8.6. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 7. 6. 2017 v 10:00 hodin (OOŠKV/5984/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Litomřice
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
21.3. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
11.5. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 10.5.2017 ve 13.00 hodin (OŠKV/5263/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Přerov
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
16.3. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
25.5. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 24. 5. 2017 v 11:00 hodin (OŠKV/5031/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Kalotovy
Název:
OZNÁMENÍ
Datum vyvěšení:
9.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
Oznámení že schválený rozpočet a jeho návrh, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a jeho návrh, schválený střednědobý výhled rozpočtu a jeho návrh je uveřejněn na webových stránkách Města Chodova http://www.mestochodov.cz/radnice/informace-podle-zakona-1061999-sb/rozpoctova-odpovednost/
Zdroj:
Město Chodov - oddělení ekonomiky
Název:
Aktualizovaný seznam
Datum vyvěšení:
8.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Výzva k odstranění autovraku
Datum vyvěšení:
7.3. 2017
Typ:
Výzva
Datum stažení:
8.5. 2017
Popis:
Odstavené vozidlo Suzuki zelené barvy, registrační značky 1K9-2443 v ul. U Porcelánky. Vykazuje znaky vraku.
Zdroj:
Městská policie Chodov
Název:
Výzva k odstranění autovraku
Datum vyvěšení:
7.3. 2017
Typ:
Výzva
Datum stažení:
8.5. 2017
Popis:
Odstavené vozidlo Hyundai bílé barvy, registrační značky 2K0-7438 v ul. Školní. Vykazuje znaky vraku.
Zdroj:
Městská policie Chodov
Název:
Výzva k odstranění autovraku
Datum vyvěšení:
7.3. 2017
Typ:
Výzva
Datum stažení:
8.5. 2017
Popis:
Odstavené vozidlo VW Passat červené barvy, registrační značky 3P8-9155 v ul. U Rooseveltova. Vykazuje znaky vraku.
Zdroj:
Městská policie Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Aktualizovaný seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
11.10. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam 2
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.5. 2019
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Pravidla pro regulaci provozu loterií a jiných podobných her na území města Chodov
Datum vyvěšení:
20.1. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2018
Popis:
Zdroj:
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Datum vyvěšení:
9.11. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
9.11. 2018
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Aktualizovaný seznam - výzva
Datum vyvěšení:
14.10. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Dotace - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Datum vyvěšení:
6.10. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
7.10. 2018
Popis:
Dotace na částečnou úhradu nákladů přístavby denního stacionáře
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR
Název:
Seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
9.4. 2014
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových