Elektronická úřední deska
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
14.8. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
2.11. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 1. 11. 2017 v 11.00 hodin, exekuční příkaz (OŠKV/13550/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Prodej bytové jednotky
Datum vyvěšení:
14.8. 2017
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
6.9. 2017
Popis:
Prodej bytové jednotky- Chodov, Boženy Němcové 660/9
Zdroj:
Město Chodov -OSM
Název:
Pronájem bytové jednotky
Datum vyvěšení:
11.8. 2017
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
21.8. 2017
Popis:
Pronájem bytové jednotky - Chodov, ČSM 691/10
Zdroj:
Bytservis Chodov s.r.o.
Název:
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu VSOZČ za rok 2016
Datum vyvěšení:
11.8. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
28.8. 2017
Popis:
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2016
Zdroj:
VSOZČ
Název:
Oznámení o plánovaním přerušení dodávky elektřiny
Datum vyvěšení:
11.8. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.8. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
ČEZ DISTRIBUCE
Název:
Usnesení - dražba nemovitosti
Datum vyvěšení:
7.8. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
13.9. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti 620/1 dne 12.9. 2017 ve 13.30 hodin (OŠKV/13114/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad PLZEŇ - MĚSTO
Název:
Oznámení o věcech jejichž vlastník není znám
Datum vyvěšení:
7.8. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.8. 2017
Popis:
Ztráty a nálezy
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Výpis z Dražební vyhlášky
Datum vyvěšení:
4.8. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
14.9. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti č. 801/14
Zdroj:
DRS IMMO a. s.
Název:
Usnesení o odročení
Datum vyvěšení:
2.8. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
3.9. 2017
Popis:
Usnesení o odročení dražby (OŠKV/13027/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
1.8. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
6.9. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 5. 9. 2017 ve 13.00 hodin (OŠKV/12939/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Plzeň - město
Název:
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej majetku ve vlastnictví ČR
Datum vyvěšení:
28.7. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
27.9. 2017
Popis:
viz příloha (OŠKV/12759/2017)
Zdroj:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
13.7. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
13.10. 2017
Popis:
Dražba nemovité věci (OŠKV/11938/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Plzeň - sever
Název:
Usnesení
Datum vyvěšení:
11.7. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
25.8. 2017
Popis:
Dražba spoluvlastnického podílu ideální 1/2 nemovité věci (OŠKV/11659/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Brno
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
11.7. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
29.8. 2017
Popis:
Dražba nemovité věci dne 28. 8. 2017 v 11:00 hodin (OŠKV/11642/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Praha 9
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
30.6. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
25.8. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 24.8.2017 ve 13.00 hodin (OŠKV/11452/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Brno - město
Název:
Veřejná služba ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
29.6. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
1.9. 2017
Popis:
Veřejná služba ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Oznámení - vyhlášení popisu věci
Datum vyvěšení:
4.5. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
5.11. 2017
Popis:
viz příloha (OŠKV/8274/2017)
Zdroj:
Policie České republiky
Název:
Oznámení - vyhlášení popisu věci
Datum vyvěšení:
27.4. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
27.10. 2017
Popis:
viz příloha (OŠKV/8008/2017)
Zdroj:
Policie České republky
Název:
OZNÁMENÍ
Datum vyvěšení:
9.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
Oznámení že schválený rozpočet a jeho návrh, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a jeho návrh, schválený střednědobý výhled rozpočtu a jeho návrh je uveřejněn na webových stránkách Města Chodova http://www.mestochodov.cz/radnice/informace-podle-zakona-1061999-sb/rozpoctova-odpovednost/
Zdroj:
Město Chodov - oddělení ekonomiky
Název:
Aktualizovaný seznam
Datum vyvěšení:
8.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Aktualizovaný seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
11.10. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam 2
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.5. 2019
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Pravidla pro regulaci provozu loterií a jiných podobných her na území města Chodov
Datum vyvěšení:
20.1. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2018
Popis:
Zdroj:
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Datum vyvěšení:
9.11. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
9.11. 2018
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Aktualizovaný seznam - výzva
Datum vyvěšení:
14.10. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Dotace - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Datum vyvěšení:
6.10. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
7.10. 2018
Popis:
Dotace na částečnou úhradu nákladů přístavby denního stacionáře
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR
Název:
Seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
9.4. 2014
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových