Elektronická úřední deska
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k podání námitek a uplatnění při
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
30.11. 2017
Popis:
návrh opatření obecné povahy - vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
Zdroj:
Městský úřad Chodov, OŠKV
Název:
Program 7. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Datum vyvěšení:
19.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
2.11. 2017
Popis:
7.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 1. 11. 2017 v 9.00 hodin
Zdroj:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Název:
Zasedání Zastupitelstva města
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
27.10. 2017
Popis:
Zasedání Zastupitelstva města dne 26. 10. 2017 od 16.00 hodin
Zdroj:
KST
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
3.11. 2017
Popis:
část ppč. 2535 v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
17.10. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
2.12. 2017
Popis:
Dražba movitých věcí dne 1.12.2017 v 10:00 hodin (OŠKV/16496/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Praha - východ
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
17.10. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
17.11. 2017
Popis:
Dražba movité věci dne 16.11.2017 v 8:00 hodin (OŠKV/16651/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Přerov
Název:
Rozhodnutí nařízení o umístění stavby
Datum vyvěšení:
16.10. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
1.11. 2017
Popis:
Chodník Vintířov - Chodov, ulice Vintířovská"
Zdroj:
MěÚ Chodov, odbor stavební úřad
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
13.10. 2017
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
31.10. 2017
Popis:
nebytový prostor ve 3. nadz. podlaží objektu č.p. 600, který je součástí ppč. 1409 v k. ú. Dolní Chodov (Tovární ul., Chodov-poliklinika)
Zdroj:
Město Chodov -OSM
Název:
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Datum vyvěšení:
11.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.10. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
ČEZ DISTRIBUCE
Název:
Dotační program Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018
Datum vyvěšení:
11.10. 2017
Typ:
Výzva
Datum stažení:
28.2. 2018
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Název:
Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2018
Datum vyvěšení:
11.10. 2017
Typ:
Výzva
Datum stažení:
28.2. 2018
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Název:
Oznámení o věcech jejichž vlastník není znám
Datum vyvěšení:
10.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
25.10. 2017
Popis:
Ztráty a nálezy
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Usnesení -dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
9.10. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
23.11. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 22.11.2017 ve 14.00 hodin (OŠKV/16241/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Sokolov
Název:
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - ČEZ
Datum vyvěšení:
6.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
25.10. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
ČEZ
Název:
VOLBY - Oznámení o době a místě konání voleb + přehled tel. spojení do volebních místností
Datum vyvěšení:
5.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
23.10. 2017
Popis:
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. 10. 2017 + přehled o telefonním spojení do volebních místností ve správním obvodu města Chodov
Zdroj:
MěÚ Chodov, OŠKV
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
4.10. 2017
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
23.10. 2017
Popis:
ppč. 60/2 a ppč. 60/3, oba v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
2.10. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
10.11. 2017
Popis:
Elektronická dražba nemovitosti č. 773/15 dne 9. 11. 2017 v 10:00 hodin (OŠKV/16016/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Plzeň - město
Název:
Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí
Datum vyvěšení:
21.9. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
29.9. 2037
Popis:
Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí pro delegované členy OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
UPOZORNĚNÍ - k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Datum vyvěšení:
18.9. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
16.11. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
ČEZ DISTRIBUCE
Název:
Usnesení
Datum vyvěšení:
11.9. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
2.11. 2017
Popis:
Dražební jednání nemovitých věcí nařízené na 1.11.2017 v 11:00 hodin (OŠKV/13550/2017)se NEKONÁ (OŠKV/14728/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohosp. sdružení obcí západních Čech
Datum vyvěšení:
1.9. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohosp. sdružení obcí západních Čech
Zdroj:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
1.9. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
16.11. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 15. 11. 2017 v 11:00 hodin (OŠKV/14720/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Usnesení
Datum vyvěšení:
29.8. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
10.11. 2017
Popis:
Usnesení o provedení elektronické dražby dne 9. 11. 2017 ve 13:30 hodin
Zdroj:
Exekutorský úřad Brno-město
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
24.8. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
9.11. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti, spoluvlastnický podíl 1013/24000 na bytovém domu č. 762. Dne 8.11.2017 v 15:00 hodin. (OŠKV/14177/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Sokolov
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
21.8. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
23.11. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti 679/12 dne 22.11.2017 ve 13:00 hodin (OŠKV/13971/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Sokolov
Název:
Oznámení - vyhlášení popisu věci
Datum vyvěšení:
4.5. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
5.11. 2017
Popis:
viz příloha (OŠKV/8274/2017)
Zdroj:
Policie České republiky
Název:
Oznámení - vyhlášení popisu věci
Datum vyvěšení:
27.4. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
27.10. 2017
Popis:
viz příloha (OŠKV/8008/2017)
Zdroj:
Policie České republky
Název:
OZNÁMENÍ
Datum vyvěšení:
9.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
Oznámení že schválený rozpočet a jeho návrh, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a jeho návrh, schválený střednědobý výhled rozpočtu a jeho návrh je uveřejněn na webových stránkách Města Chodova http://www.mestochodov.cz/radnice/informace-podle-zakona-1061999-sb/rozpoctova-odpovednost/
Zdroj:
Město Chodov - oddělení ekonomiky
Název:
Aktualizovaný seznam
Datum vyvěšení:
8.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Aktualizovaný seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
11.10. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam 2
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.5. 2019
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Pravidla pro regulaci provozu loterií a jiných podobných her na území města Chodov
Datum vyvěšení:
20.1. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2018
Popis:
Zdroj:
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Datum vyvěšení:
9.11. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
9.11. 2018
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Aktualizovaný seznam - výzva
Datum vyvěšení:
14.10. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Dotace - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Datum vyvěšení:
6.10. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
7.10. 2018
Popis:
Dotace na částečnou úhradu nákladů přístavby denního stacionáře
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR
Název:
Seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
9.4. 2014
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových