Elektronická úřední deska
Název:
OZV č. 7/2017
Datum vyvěšení:
15.12. 2017
Typ:
Obecně závazná vyhláška
Datum stažení:
1.1. 2018
Popis:
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsobu jeho výběru (účinnost od 1.1.2018)
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Rozpočtové opatření č. 57-60
Datum vyvěšení:
15.12. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Městský úřad Chodov - KTA
Název:
pozvánka na 1.zasedání OVK
Datum vyvěšení:
14.12. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
22.12. 2017
Popis:
pozvánka na 1. zasedání OVK 21.12.2017 v 15:00
Zdroj:
MěÚ Chodov OŠKV
Název:
Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitosti
Datum vyvěšení:
13.12. 2017
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
30.12. 2017
Popis:
Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitosti (OŠKV/19838/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Jeseník
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
13.12. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
9.1. 2018
Popis:
Dražba nemovitosti dne 8. 1. 2018 v 11:20 hodin (OŠKV/19844/2017)
Zdroj:
Eurodražby.cz
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
12.12. 2017
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
29.12. 2017
Popis:
část ppč. 1335 v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Ztráty a nálezy
Datum vyvěšení:
11.12. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
10.2. 2018
Popis:
Ztráty a nálezy
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Usnesení zastavení řízení o odstranění stavby
Datum vyvěšení:
11.12. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
28.12. 2017
Popis:
Elektrická přípojka kNN určená k napojení stavby pro individuální rekreaci na parcele č. 2469/129 k.ú. Dolní Chodov, obec Chodov.
Zdroj:
MěÚ Chodov, Odbor stavební úřad
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
6.12. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
23.12. 2017
Popis:
opatření obecné povahy - vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
Zdroj:
Městský úřad Chodov, OŠKV
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
4.12. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
1.2. 2018
Popis:
Dražba nemovitosti dne 31. 1. 2018 ve 13:30 hodin (OŠKV/19287/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Šumperk
Název:
Oznámení o ukončení činnosti
Datum vyvěšení:
29.11. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
Oznámení o ukončení činnosti - MUDr. Vlastimil Musil
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OSM
Název:
Oznámení o ukončení činnosti
Datum vyvěšení:
29.11. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
Oznámení o ukončení činnosti - MUDr. Petr Volšík
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OSM
Název:
VOLBY - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Datum vyvěšení:
28.11. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
15.1. 2018
Popis:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky 2018
Zdroj:
MěÚ Chodov - OŠKV
Název:
Rozpočtové opatření
Datum vyvěšení:
22.11. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
Rozpočtové opatření
Zdroj:
Mikroregion Sokolov
Název:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Datum vyvěšení:
21.11. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
výběrové řízení na obsazení pracovního místa správce městského informačního systému Městského úřadu Chodov
Zdroj:
Městský úřad Chodov-KTA
Název:
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Datum vyvěšení:
16.11. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
18.12. 2017
Popis:
viz. příloha
Zdroj:
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
13.11. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
11.1. 2018
Popis:
Dražba nemovitosti dne 10. 1. 2018 v 13:00 hodin (OŠKV/18067/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Přerov
Název:
Dražební jednání
Datum vyvěšení:
10.11. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
11.1. 2018
Popis:
Dražba nemostitosti 1/2 podílu byt 627/3 dne 10.1.2018, OSKV/18025/2017
Zdroj:
Exekutorský úřad Sokolov
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
10.11. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
18.12. 2017
Popis:
Usnesení dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, dražba věci - BTV plochá
Zdroj:
Exekutorský úřad Přerov
Název:
Veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
9.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Datum vyvěšení:
2.11. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
3.11. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Oznámení
Datum vyvěšení:
30.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
MUDr. Luďka Hosnedlová
Název:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
Datum vyvěšení:
20.10. 2017
Typ:
Ostatní
Datum stažení:
31.12. 2027
Popis:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Městem Chodov a dopravcem AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Datum vyvěšení:
18.10. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Dotační program Podpora organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2018
Datum vyvěšení:
11.10. 2017
Typ:
Výzva
Datum stažení:
28.2. 2018
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Název:
Dotační program Podpora kulturních a sportovních akcí v roce 2018
Datum vyvěšení:
11.10. 2017
Typ:
Výzva
Datum stažení:
28.2. 2018
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Název:
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohosp. sdružení obcí západních Čech
Datum vyvěšení:
1.9. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2018
Popis:
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohosp. sdružení obcí západních Čech
Zdroj:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Název:
OZNÁMENÍ
Datum vyvěšení:
9.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
Oznámení že schválený rozpočet a jeho návrh, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a jeho návrh, schválený střednědobý výhled rozpočtu a jeho návrh je uveřejněn na webových stránkách Města Chodova http://www.mestochodov.cz/radnice/informace-podle-zakona-1061999-sb/rozpoctova-odpovednost/
Zdroj:
Město Chodov - oddělení ekonomiky
Název:
Aktualizovaný seznam
Datum vyvěšení:
8.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Aktualizovaný seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
11.10. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam 2
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.5. 2019
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Pravidla pro regulaci provozu loterií a jiných podobných her na území města Chodov
Datum vyvěšení:
20.1. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2018
Popis:
Zdroj:
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Datum vyvěšení:
9.11. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
9.11. 2018
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Aktualizovaný seznam - výzva
Datum vyvěšení:
14.10. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Dotace - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Datum vyvěšení:
6.10. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
7.10. 2018
Popis:
Dotace na částečnou úhradu nákladů přístavby denního stacionáře
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR
Název:
Seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
9.4. 2014
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových