Elektronická úřední deska
Název:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Datum vyvěšení:
23.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
14.4. 2017
Popis:
Pracovní místo pečovatelky/pečovatele - oddělení pečovatelské služby města Chodova
Zdroj:
Kancelář tajemnice - personální úsek
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
21.3. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
11.5. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 10.5.2017 ve 13.00 hodin (OŠKV/5263/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Přerov
Název:
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
20.3. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
1.4. 2017
Popis:
Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel v ul. U Koupaliště
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OSÚ
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
20.3. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
27.4. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 26.4.2017 ve 12:00 hodin (OŠKV/5179/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Sokolov
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
17.3. 2017
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
3.4. 2017
Popis:
ppč. 922, část ppč. 2479/3, oba v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Oznámení zahájení územního řízení
Datum vyvěšení:
17.3. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
3.4. 2017
Popis:
Přípojka vody na pozemku p.č. 2654/1 a 2655/28 k.ú. Dolní Chodov, obec Chodov.
Zdroj:
MěÚ Chodov stavební úřad
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
16.3. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
25.5. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 24. 5. 2017 v 11:00 hodin (OŠKV/5031/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Kalotovy
Název:
Ztráty a nálezy
Datum vyvěšení:
15.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
Oznámení o věcech, jejichž vlastník není znám
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OŠKV
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
14.3. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.3. 2017
Popis:
Blokové čištění 2017
Zdroj:
Městský úřad Chodov - OSÚ
Název:
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Datum vyvěšení:
13.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.3. 2017
Popis:
30. 03. 2017 od 7:30 hod do 15:30 hod, Stará Chodovská
Zdroj:
ČEZ Distribuce, a.s.
Název:
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Datum vyvěšení:
13.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
30.3. 2017
Popis:
29.03. 2017 od 7:30hod. do 15:30 hod, Stará Chodovská
Zdroj:
ČEZ Distribuce a.s.
Název:
OZNÁMENÍ
Datum vyvěšení:
9.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
Oznámení že schválený rozpočet a jeho návrh, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a jeho návrh, schválený střednědobý výhled rozpočtu a jeho návrh je uveřejněn na webových stránkách Města Chodova http://www.mestochodov.cz/radnice/informace-podle-zakona-1061999-sb/rozpoctova-odpovednost/
Zdroj:
Město Chodov - oddělení ekonomiky
Název:
Usnesení
Datum vyvěšení:
8.3. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
12.4. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 11.4.2017 ve 13.00 hodin (OŠKV/4534/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad PLZEŇ - MĚSTO
Název:
Aktualizovaný seznam
Datum vyvěšení:
8.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Výzva k odstranění autovraku
Datum vyvěšení:
7.3. 2017
Typ:
Výzva
Datum stažení:
8.5. 2017
Popis:
Odstavené vozidlo VW Passat červené barvy, registrační značky 3P8-9155 v ul. U Rooseveltova. Vykazuje znaky vraku.
Zdroj:
Městská policie Chodov
Název:
Výzva k odstranění autovraku
Datum vyvěšení:
7.3. 2017
Typ:
Výzva
Datum stažení:
8.5. 2017
Popis:
Odstavené vozidlo Suzuki zelené barvy, registrační značky 1K9-2443 v ul. U Porcelánky. Vykazuje znaky vraku.
Zdroj:
Městská policie Chodov
Název:
Výzva k odstranění autovraku
Datum vyvěšení:
7.3. 2017
Typ:
Výzva
Datum stažení:
8.5. 2017
Popis:
Odstavené vozidlo Hyundai bílé barvy, registrační značky 2K0-7438 v ul. Školní. Vykazuje znaky vraku.
Zdroj:
Městská policie Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Usnesení
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
20.4. 2017
Popis:
Dražba nemovitých věcí dne 19. 4. 2017 v 11:00 hodin (OŠKV/3168/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Usnesení
Datum vyvěšení:
1.2. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
30.3. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 29.3.2017 ve 13.00 hodin (OŠKV/2278/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Sokolov
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Aktualizovaný seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
11.10. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam 2
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.5. 2019
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Pravidla pro regulaci provozu loterií a jiných podobných her na území města Chodov
Datum vyvěšení:
20.1. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2018
Popis:
Zdroj:
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Datum vyvěšení:
9.11. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
9.11. 2018
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Aktualizovaný seznam - výzva
Datum vyvěšení:
14.10. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Dotace - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Datum vyvěšení:
6.10. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
7.10. 2018
Popis:
Dotace na částečnou úhradu nákladů přístavby denního stacionáře
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR
Název:
Seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
9.4. 2014
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových