Elektronická úřední deska
Název:
Prodej bytové jednotky
Datum vyvěšení:
23.6. 2017
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
12.7. 2017
Popis:
Prodej bytové jednotky - Chodov, Boženy Němcové 660/9
Zdroj:
Město Chodov -OSM
Název:
Prodej bytové jednotky
Datum vyvěšení:
23.6. 2017
Typ:
Prodej nemovitosti
Datum stažení:
12.7. 2017
Popis:
Prodej bytové jednotky -Chodov, Revoluční 611/18
Zdroj:
Město Chodov -OSM
Název:
Oznámení zajájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Datum vyvěšení:
22.6. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
9.7. 2017
Popis:
Chodov ulice ČSO - sídliště, veřejné osvětlení
Zdroj:
Měú Chodov Odbor stavební úřad
Název:
Zveřejnění záměru
Datum vyvěšení:
22.6. 2017
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
10.7. 2017
Popis:
část ppč. 2568/1 v k. ú. Dolní Chodov
Zdroj:
Město Chodov - OSM
Název:
Rozhodnutí stavební povolení
Datum vyvěšení:
20.6. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
7.7. 2017
Popis:
Stavební úpravy - zateplení bytového domu Husova 990, Chodov
Zdroj:
MěÚ Chodov - odbor stavební úřad
Název:
OZV č. 6/2017, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
Datum vyvěšení:
19.6. 2017
Typ:
Obecně závazná vyhláška
Datum stažení:
10.7. 2017
Popis:
Nezavádí nové povinnosti ani změnu koeficientů, dochází pouze k úpravě ve smyslu aktuální legislativy. Účinnost od 1.9.2017
Zdroj:
ZM Chodov
Název:
Oznámení o uložení písemnost - Pavel Horák 14.12.1963
Datum vyvěšení:
16.6. 2017
Typ:
Darování nemovitosti
Datum stažení:
3.7. 2017
Popis:
Písemnost - ve věci územní souhlas - týkající se pozemku p.p.č 991/4 k.ú. Dolní Chodov, obec Chodov.
Zdroj:
MěÚ Chodov, Odbor stavební úřad
Název:
Oznámení - Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání
Datum vyvěšení:
16.6. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
3.7. 2017
Popis:
Zahrádkářská kolonie č.6 Chodov - přípojka elektro pro p.p.č. 2469/129
Zdroj:
MěÚ Chodov, Odbor stavební úřad
Název:
Usnesení - elektronická dražba
Datum vyvěšení:
15.6. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
17.8. 2017
Popis:
Opakovaná elektronická dražba nemovitosti 16. 8. 2017 v 9:00 hodin (OŠKV/106382017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Zlín
Název:
Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení:
13.6. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
30.6. 2017
Popis:
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (OŠKV/10543/2017)
Zdroj:
Městský úřad Sokolov
Název:
Pronájem bytové jednotky
Datum vyvěšení:
12.6. 2017
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
26.6. 2017
Popis:
Pronájem bytové jednotky - Chodov,Poděbradova 702/7
Zdroj:
Bytservis Chodov s.r.o.
Název:
Pronájem bytové jednotky
Datum vyvěšení:
12.6. 2017
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
26.6. 2017
Popis:
Pronájem bytové jednotky - Chodov, Železný dvůr 1088/16
Zdroj:
Město Chodov -OSM
Název:
Pronájem bytové jednotky
Datum vyvěšení:
12.6. 2017
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
26.6. 2017
Popis:
Pronájem bytové jednotky - Chodov,Lipová 647/9
Zdroj:
Město Chodov -OSM
Název:
Pronájem bytové jednotky
Datum vyvěšení:
12.6. 2017
Typ:
Pronájem nemovitosti
Datum stažení:
26.6. 2017
Popis:
Pronájem bytové jednotky - Chodov,Poděbradova 702/11
Zdroj:
Bytservis Chodov s.r.o.
Název:
Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Datum vyvěšení:
9.6. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
26.6. 2017
Popis:
Rozvoj KH Bohemia 2015 - Etapa II., Chodov
Zdroj:
MěÚ Chodov, Odbor stavební úřad
Název:
POZVÁNKA
Datum vyvěšení:
9.6. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
26.6. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Mikroregion Sokolov - východ
Název:
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Datum vyvěšení:
8.6. 2017
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
25.6. 2017
Popis:
Čištění příkopů - viz příloha (OŠKV/10271/2017)
Zdroj:
Městský úřad Sokolov
Název:
Usnesení, dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
6.6. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
28.7. 2017
Popis:
Dražba nemovitostí dne 27.7.2017 (OŠKV/10191/2017)
Zdroj:
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO - MĚSTO
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
6.6. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
19.7. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 18.7.2017 v 10.00 hodin (OŠKV/9989/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Mělník
Název:
Dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
2.6. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
13.7. 2017
Popis:
viz příloha (OŠKV/10022/2017)
Zdroj:
DRAŽBYPROST s.r.o.
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
9.5. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
3.8. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 2.8.2017 v 11:00 hodin (OŠKV/8426/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
9.5. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
3.8. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 2.8.2017 v 11.00 hodin (OŠKV/8426/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
9.5. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
3.8. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 2.8.2017 v 11:00 hodin(OŠKV/8426/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Usnesení - dražební vyhláška
Datum vyvěšení:
9.5. 2017
Typ:
Dražební vyhláška
Datum stažení:
3.8. 2017
Popis:
Dražba nemovitosti dne 2.8. 2017 v 11:00 hodin (OŠKV/8426/2017)
Zdroj:
Exekutorský úřad Klatovy
Název:
Oznámení - vyhlášení popisu věci
Datum vyvěšení:
4.5. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
5.11. 2017
Popis:
viz příloha (OŠKV/8274/2017)
Zdroj:
Policie České republiky
Název:
Oznámení - vyhlášení popisu věci
Datum vyvěšení:
27.4. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
27.10. 2017
Popis:
viz příloha (OŠKV/8008/2017)
Zdroj:
Policie České republky
Název:
OZNÁMENÍ
Datum vyvěšení:
9.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
Oznámení že schválený rozpočet a jeho návrh, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a jeho návrh, schválený střednědobý výhled rozpočtu a jeho návrh je uveřejněn na webových stránkách Města Chodova http://www.mestochodov.cz/radnice/informace-podle-zakona-1061999-sb/rozpoctova-odpovednost/
Zdroj:
Město Chodov - oddělení ekonomiky
Název:
Aktualizovaný seznam
Datum vyvěšení:
8.3. 2017
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
14.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
14.2. 2020
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
9.2. 2017
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
10.2. 2020
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2017
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
veřejnoprávní smlouva
Datum vyvěšení:
21.12. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.12. 2019
Popis:
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
2.11. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
2.11. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov -OŠKV
Název:
Aktualizovaný seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
11.10. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
Aktualizovaný seznam 2
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Veřejnoprávní smouva
Datum vyvěšení:
26.5. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
31.5. 2019
Popis:
Poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci akce "Chodov - Vintířovská ul. - přípojky tlakové kanalizace".
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěšení:
1.3. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
1.3. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 108/2006 Sb.
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodov
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Dotační program na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Datum vyvěšení:
23.2. 2016
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
23.2. 2019
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2016
Zdroj:
Město Chodov - OŠKV
Název:
Pravidla pro regulaci provozu loterií a jiných podobných her na území města Chodov
Datum vyvěšení:
20.1. 2016
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
1.1. 2018
Popis:
Zdroj:
Název:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Datum vyvěšení:
9.11. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
9.11. 2018
Popis:
Veřejnoprávní smlouvy individuální dotace 2015
Zdroj:
Město Chodov
Název:
Aktualizovaný seznam - výzva
Datum vyvěšení:
14.10. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název:
Dotace - Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Datum vyvěšení:
6.10. 2015
Typ:
Veřejnoprávní smlouvy
Datum stažení:
7.10. 2018
Popis:
Dotace na částečnou úhradu nákladů přístavby denního stacionáře
Zdroj:
Město Chodov - OSV
Název:
Nabídka pozemků k pronájmu
Datum vyvěšení:
8.1. 2015
Typ:
Oznámení
Datum stažení:
31.12. 2017
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Pozemkový fond ČR
Název:
Seznam nemovitostí
Datum vyvěšení:
9.4. 2014
Typ:
Veřejná vyhláška
Datum stažení:
31.12. 2023
Popis:
viz příloha
Zdroj:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových