Pečovatelská služba města Chodova
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz
K o n t a k t y
Pečovatelská služba města Chodova
Luční 1050
357 35 Chodov  

Vedoucí oddělení pečovatelské služby :
    352 377 712
    774 484 377
pecovatelska.sluzba@mestochodov.cz

Důležité dokumenty
Sazebník úhrad za pečovatelské úkony    platný od 01.01.2016
......................................................................................................................
1.  Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
100,-Kč/hod
- pomoc  při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
100,-Kč/hod
- pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
100,-Kč/hod
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
100,-Kč/hod
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
100,-Kč/hod
- pomoc  při základní péči o vlasy a nehty
100,-Kč/hod
- pomoc při použití  WC
100,-Kč/hod
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- dovoz nebo donáška jídla
17,-Kč/úkon
- donáška jídla v Domě s pečovatelskou službou
8,-Kč/úkon
- pomoc při přípravě jídla a pití
100,-Kč/hod
- příprava a podání jídla a pití
100,-Kč/hod
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
100,-Kč/hod
- vynášení odpadků ( pokud není součástí běžného úklidu)
5,-Kč/úkon
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti ,např. sezónního úklidu , úklidu po malování
100,-Kč/hod
- donáška vody
100,-Kč/hod
- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
100,-Kč/hod
- běžný nákup
100,-Kč/hod
- velký nákup, týdenní nákup
100,-Kč/úkon
- běžná pochůzka
100,-Kč/hod
- praní a žehlení ložního prádla , popř. jeho drobné  opravy
50,-Kč/kg
- praní a žehlení osobního prádla , popř. jeho drobné opravy
50,-Kč/kg
5.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
100,-Kč/hod
6.  Fakultativní  činnosti
- přeprava  vozidlem pečovatelské služby po městě Chodov, N. Sedlo
40,-Kč/jednotlivá jízda
- přeprava  vozidlem pečovatelské služby do Sokolova,K.Varů
70,-Kč/jednotlivá jízda
- dohled nad užitím léků
10,-Kč/úkon
- dohled nad dospělým občanem
100,-Kč/hod
- pronájem nerezového jídlonosiče
10,-Kč/měsíc


    Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje osobám vyjmenovaným v §75 odst. 2) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
    Sazebník byl schválen Radou města dne 24.11.2015 pod číslem : 24R-492-2015
    Sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje


Copyright © 2009 Vojtěch Novák  &  Pečovatelská služba Města Chodov